Pravo na predomišljanje

Kada kupujete u prodavnici, nemate pravo da se predomislite oko kupovine. To pravo imate kada kupujete nešto na internetu od telefonskog prodavca ili ako se s prodavcem dogovarate izvan njegovih radnih prostorija. 

Dogovor na daljinu

Dogovor na daljinu je dogovor u koji stupate a da se ne sretnete sa prodavcem, na primjer kada kupujete na internetu ili preko telefona.

Kupovanje izvan radnih prostorija prodavca

Na primjer, možete kupiti proizvod kada Vam prodavac usisivača zakuca na vrata ili ako ima firmu koja stoji kod Vaše samoposluge i prodaje mobilne telefone. Ako kupljeno košta manje od 400 kruna, ne važi pravo na predomišljanje.

Prodavac će Vas obavijestiti o pravu na predomišljanje

Prodavac će Vas obavijestiti o pravu na predomišljanje prije nego što kupite proizvod. Informacija treba da bude jasna i da sadrži ono što treba da znate da biste iskoristili Vaše pravo na predomišljanje. Pri dogovoru na daljinu, prodavac može da Vam da informacije u usmenoj formi ili na internet stranici. Ako kupujete od prodavca izvan radnih prostorija firme, morate dobiti infomacije u pismenoj formi , ili, ako ste saglasni s tim, u drugoj čitljivoj i trajnoj formi.

Poslije kupovine treba da dobijete potvrdu o dogovoru. Potvrda treba da sadrži informacije o pravu na predomišljanje. Pri dogovoru na daljinu potvrdu ćete dobiti u pismenoj ili nekoj drugoj čitljivoj i trajnoj formi. Ako se radi o dogovoru izvan radnih prostorija firme, morate dobiti informacije u pismenoj formi, ili, ako ste saglasni s tim, u drugoj čitljivoj i trajnoj formi.

Znači, zahtjev za informacijama je malo stroži kada se radi o dogovorima koji se sklapaju izvan radnih prostorija firme, na primjer pri takozvanoj uličnoj prodaji.

Kada počinje period predomišljanja

Vrijeme koje imate na raspolaganju za predomišljanje o kupovini naziva se period predomišljanja. Period predomišljanja počinje da teče od dana kada prihvatite proizvod. Ako kupujete uslugu, period predomišljanja se preračunava od dana kada ste sklopili dogovor. Period predomišljanja se preračunava od dana kada ste bili informisani o vremenu za predomišljanje. Ako Vas prodavac nije obavijestio o pravu na predomišljanje, onda imate pravo na predomišljanje o kupovini od godinu dana.

Imate pravo da ispitate proizvod

Da biste znali da li želite neki proizvod, morate moći da ga ispitate. Ipak, da biste mogli da ga vratite, on mora da bude u neizmijenjenom stanju. Ne možete koristi proizvod ili se odnositi prema njemu na način koji nije neophodno. Ako to činite, prodavac može zatražiti naknadu za smanjenu vrijednost proizvoda.

Izvjestite da ste se predomislili o kupovini

Ako se predomislite o kupovini, morate saopštiti prodavcu da ste se predomislili i da vratite kupljeno. Da bi pravo na predomišljanje važilo, prodavac ne mora da potvrdi da ste se predomislili o kupovini. Takođe, prodavac ne mora da dobije natrag proizvod u roku od tih 14 dana.

Vi ste odgovorni za plaćenje iznosa za vraćanje

Kad se predomislite o kupovini, treba da vratite proizvod prodavcu u roku od 14 dana. U tom slučaju, Vi plaćate iznos za vraćanje. Vi sami odlučujete kako ćete vratiti proizvod. Zapamtite, Vi ste odgovorni za proizvod dok on ne stigne natrag kod prodavca. 

Kada ne važi pravo na predomišljanje

Postoje isključci kada ne važi pravo na predomišljanje. Prodavac mora da Vas informiše ako za Vašu kupovinu ne važi pravo na predomišljanje.

Neki primjeri proizvoda i usluga kad ne važi pravo na predomišljanje:

  • audio ili video-snimak spakovan sa naljepnicom ili komjuterski softver spakovan sa naljepnicom, kad je naljepnica oštećena od potrošača,
  • kulturni događaj, sportski događaj ili slično,
  • usluga koja je u potpunosti izvršena i potrošač se jasno saglasio da usluga počne, bez prava na predomišljanje,
  • proizvodi koji se brzo pogoršavaju, na primjer prehrambeni proizvodi,
  • pojedninačni primjerak novina ili časopisa,
  • proizvodi koji su specijalno proizvedeni po želji potrošača ili koji jasno imaju lično obilježje.

Postoji poseban isključak za digitalni sadržaj ako se potrošač saglasio da se on isporuči bez prava na predomišljanje. Isključci postoje ako se digitalni sadržaj isporučuje na drugi način oism na fizičkom medijumu. Ako kupujete DVD-film, možete se predomisliti o kupovini. To ne možete učiniti ako umjesto tako dobijete isti film preko protoka podataka.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.