Osiguranje doma

Osiguranje doma potpisujete da bi zaštitili dom i Vaše stvari. Ako ste vlasnik prebivališta, treba da popunite osiguranje doma sa osiguranjem prava na domovanje ili osiguranje vile. 

Osiguranje doma sastoji se od nekoliko dijelova:

  • zaštita vlasništva,
  • putnička zaštita,
  • zaštita odgovornosti,
  • zaštita prava i
  • zaštita od napada.

Zaštita vlasništva daje naknadu za krađu Vaših stvari ili ako je došlo do požara u Vašem prebivalištu, pa se unište stvari.

Putnička zaštita daje zaštitu od bolesti i nesrećnih slučajeva kada putujete. Uobičajeno je da zaštita važi 45-60 dana.

Zaštita odgovornosti važi ako postanete odgovorni za odštetu, a zaštita prava Vam daje mogućnost da dobijete naknadu za određene sudske troškove u slučaju spora.

Zaštita od napada može da Vam obezbedi naknadu ako ste bili maltretirani.

Osiguranje doma važi u više slučajeva i svi su popisani na adresi i dele domaćinstvo, tj. morate da živite zajedno. U većini slučaja osiguranje ne važi za podstanare. Podstanar mora da ima vlastito osiguranje.

Jednogodišnji ugovor

Kada potpišete osiguranje doma, sklapate dogovor koji traje godinu dana. Dogovorni period za većinu osiguranja predmeta je jednu godinu. Zato ne možete da u tom periodu otkažete osiguranje ako Vam, na primjer, ponude osiguranje po nižoj cijeni. Dogovor ne važi duže od jedne godine da biste mogli da promjenite osiguranje na dan isteka/obnove osiguranja. Ako ne otkazujete ili ne mijenjate osiguranje na dan isteka/obnove osiguranja, onda se ono automatski produžava za jednu godinu.

Isključci i ograničenja

Sva osiguranja imaju isključke i razna osiguranja. Da biste tačno znali šta važi za Vaše osiguranje, treba pažljivo da pročitate uslove. Takođe, prema zakonu o osiguravajućim dogovorima, imate pravo da dobijete rezime sa najvažnijim informacijama koje bi trebalo da znate, kao i važnim ograničenjima. To se naziva „informacijama pred kupovinu”.

Zaštita od svih rizika za oštetu prilikom nezgoda

Sa zaštitom od svih rizika možete da dobijete naknadu za takozvane iznenadne i nepredvidljive događaje, što se često naziva zaštitom od svih rizika. Ako nije tako, onda se može dobro dopuniti ovakvom zaštitom.

Nema naknade pri nesrećnom slučaju

U osiguranje doma ne ulazi naknada za nesrećni slučaj ili bolest (osim za akutne povrede ili bolesti na putu). Da biste mogli da dobijete naknadu za trajnu oštetu izazvanu nesrećnim slučajem, trebate potpisati posebno osiguranje za nesrećni slučaj.

Läs mer om hemförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.