Osiguranje djece

Dobro osiguranje za djecu treba da sadrži zaštitu za bolesti i za nezgode. Djeca i mladi najčešće su osigurani preko svoje škole ili predškolske ustanove. To osiguranje odnosi se samo na nezgode i ne pokriva slobodno vrijeme. Djeci je potrebno posebno osiguranje za djecu, kako bi imali zaštitu i za bolesti i za nesrećne slučajeve. 

Osiguranje se ovako potpisuje

Osiguranje za djecu može se potpisati preko web-stranice jedne osiguravajuće firme, preko prodavca osiguranja ili preko službe za klijente osiguravajuće firme. Alternativno, možete osigurati dijete preko grupnog osiguranja. Podnosite zahtjev za osiguranje i treba da potpišete zdravstvenu deklaraciju o zdrvastvenom stanju djeteta. Osiguranje se odnosi samo na bolesti i povrede koje su se pojavile ili su nastale poslije potpisivanja osiguranja..

Isključak za bolesti

Sva osiguranja za djecu imaju isključke i ograničenja za određene bolesti. Firma često s uslovima osiguranja navodi bolesti koje su isključene. Neke firme navode da su urođene bolesti isključene ako su se simptomi pojavili prije uzrasta od šest godina. Pored urođenih bolesti, isključci obično postoje i za osiguranja kod psihičkih bolesti, kao i za bolesti nerava i mišića. Kod nekih firmi postoje mogućnosti za neku ograničenu naknadu, iako je bolest isključena.

Jednogodišnji ugovor

Ugovor za osiguranje djece važi jednu godinu. Potom imate pravo da produžite isto osiguranje, no i firma ima pravo da izmjeni svoje uslove. Naravno, mora Vas izvjestiti o tome. Možda ćete dobiti određene naknade, na primjer, naknadu za invalidnost, od nekoliko osiguranja, ako imate osiguranje ua djecu preko škole i pojedinačno osiguranje za djecu.

Iznos osiguranja

Možete odabrati između nekoliko različitih suma osiguranja i plaćati različite iznose. Iznos osiguranja utiče na naknadu za invalidnost koju možete dobiti prilikom bolesti ili povrede u nezgodi.

Šta uključuje?

Najvažnije naknade koje ulaze u jedno osiguranje za djecu su:

  • medicinska invalidnost (trajna fizička ili mentalna prepreka)
  • ekonomska invalidnost (misli se na sposobnost za rad)
  • naknada za dodatak za njegu
  • jednokratni iznos za neke ozbiljne dijagnoze
  • naknada za stariju djecu za bolovanje
  • naknada za hospitalizaciju i medicinske troškove

Läs mer om barnförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats

 

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.

Tipsa om sidan