Naručivanje robe poštom

Kad kupite nešto preko pošte, imate pravo na predomišljanje od 14 dana, ako kupujete u okvirima Švedske. 

Ako ste vratili proizvod, prodavac treba u roku od 14 dana da Vam vrati ono što ste platili.

Kada kupujete iz druge zemlje u okvirima EU

Ako kupujete nešto na daljinu u okvirima EU, takođe imate pravo na predomišljanje.

Pročitajte opširnije na Konsument Europas webbplats

Period za predomišljanje se računa od dana kada ste prihvatili proizvod

Prodavac mora, prema zakonu, da Vam da informacije o Vašem pravu na predomišljanje. Period za predomišljanje se računa od dana kada ste prihvatili proizvod.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.

Tipsa om sidan