Kupovati putem interneta

Kada kupujete nešto putem interneta, imate 14 dana “prava na predomišljanje” (ångerrätt), ako kupujete u okviru Švedske.

Ako vratite proizvod, prodavac je dužan da Vam u roku od 14 dana vrati novac koji ste uplatili.

Kada kupujete iz neke druge zemlje EU-a

Ako kupujete nešto sa distance unutar EU-a, imate takođe/također pravo na predomišljanje.

Više o Vašem “pravu na predomišljanje” unutar EU-a, naći ćete na web-mjestu Konsument Europe

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Više o e-trgovini unutar EU-a na web-mjestu Konsument Europe

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Vrijeme za predomišljanje (ångerfrist) se računa od dana kada ste primili proizvod

Prodavac mora po zakonu da Vas informira/informiše o Vašem pravu na predomišljanje (ångerrätt). Vrijeme predomišljanja se računa od dana kada ste primili proizvod.

Pročitajte više o vremenu za predomišljanje i pravu na predomišljanje (ångerfrist och ångerrätt)

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.

Fick du svar på din fråga?