Kupovati putem interneta

Kada kupujete nešto putem interneta, imate 14 dana “prava na predomišljanje” (ångerrätt), ako kupujete u okviru Švedske.

Ako vratite proizvod, prodavac je dužan da Vam u roku od 14 dana vrati novac koji ste uplatili.

Kada kupujete iz neke druge zemlje EU-a

Ako kupujete nešto sa distance unutar EU-a, imate takođe/također pravo na predomišljanje.

Više o Vašem “pravu na predomišljanje” unutar EU-a, naći ćete na web-mjestu Konsument Europe

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Više o e-trgovini unutar EU-a na web-mjestu Konsument Europe

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Vrijeme za predomišljanje (ångerfrist) se računa od dana kada ste primili proizvod

Prodavac mora po zakonu da Vas informira/informiše o Vašem pravu na predomišljanje (ångerrätt). Vrijeme predomišljanja se računa od dana kada ste primili proizvod.

Pročitajte više o vremenu za predomišljanje i pravu na predomišljanje (ångerfrist och ångerrätt)

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.