Kasna isporuka

Ako ste naručili proivod, a prodavac ga nije isporučio blagovremeno, to se naziva kašnjenje.

Ako ne dobijete na vrijeme Vaš proizvod, možete:

  • da zadržite dio otplate. Imajte u vidu da ste Vi izloženi riziku ako ste zadržali veći dio isplate. Možete biti prinuđeni da platite kamatu za kašnjenje;
  • da tražite da prodavac ostvari kupovinu; u izuzetnim slučajevima prodavac ne mora da završi kupovinu;
  • da otkažete kupovinu. Ako Vas kašnjenje mnogo remeti, možete vratiti proizvod i dobiti novac natrag;
  • da zatražite odštetu od prodavca za sve troškove koje ste imali na osnovu kašnjenja. Ako prodavac nije mogao da spriječi kašnjenje, može izbjegnuti plaćanje odštete. 

Razna kašnjenja daju Vam pravo na različite vrste naknade

Ako se zakasni sa naručenom vjenčanicom ili se ona isporuči poslije svadbe, imate pravo da otkažete kupovinu i da dobijete odštetu. Naručena knjiga koja Vam je prekasno isporučena ne daje Vam ista prava.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.

Tipsa om sidan