Internet aukcija

Postoje različite vrste internet aukcija. Kakva prava imate kao kupac zavisi od vrste aukcije i od koga kupujete. Sve ponude su obavezujuće, saznajte pravila prije nego što date ponudu. 

Kupovina od firme

Ako na internet aukciji kupujete proizvod, važe sva pravila kao i pri svakoj e-kupovini. Između ostalog, imate pravo na predomišljanje i 14 dana da se predomislite o kupovini. Ipak, pravo na predomišljanje ne važi čak i ako imate pravo da podnesete ponudu na aukciji.

Imate pravo da napravite reklamaciju za neispravan proizvod. Ponekad aukcijska firma prodaje proizvod u stabilnom stanju. Ipak, ako je proizvod u lošijem stanju nego što ste mislili prema početnoj cijeni, proizvod se smatra neispravnim.

Kupujete od fizičkog lica

Privatna lica koja prodaju proizvode na internet aukciji. Kada kupujete od fizičkog lica, nemate nikakvu zaštitu kao potrošač. Između ostalog to znači da nemate pravo na predomišljanje.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.