Garancija

Garancija znači da je prodavac odgovoran da proizvod radi i da zadrži kvalitet u određenom periodu. 

Uslovi u garanciji ne smiju uticati na prava koja imate u skladu sa zakonom. Na primjer, uvijek imate period od 3 godine da učinite reklamaciju za proizvod ako se pokaže da je još od početka bio pokvaren.

Prodavac treba da Vas obavijesti o garanciji

Prodavac će Vam dati pismene informacije o tome šta garancija uključuje. Garancija važi i kada je neko drugi, osim prodavca, na primjer proizvođač, dao garanciju.

Vaša prava ako se proizvod pokvari

Ako se proizvod pokvari u garantnom roku, imate pravo da tražite

  • da se proizvod popravi,
  • da umjesto tog dobijete drugi proizvod,
  • da Vam smanje cijenu,
  • da se prodaja poništi,
  • da dobijete prepravku.

Ne možete istovremeno tražiti gorenavedeno. Uobičajeno je da se Vaš proizvod popravi ili da umjesto njega dobijete drugi proizvod. Prodavac ima pravo da popravi proizvod ako je nerazumno skupo da se da nov.

Da biste imali pravo da Vam vrate novac, greška mora biti značajna. Da biste mogli da tražite kompenzaciju, trebalo bi da Vam je pokvareni proizvod stvorio dopunske troškove.

Kada garancija ne važi

Da prodavac ne bi morao da pokrije garanciju, mora da dokaže da je greška nastala tako

  • što se dogodila nesreća otkako ste dobili proizvod,
  • što niste bili pažljivi sa proizvodom i niste ga koristili na uobićajeni način,
  • što niste pratili uputstva o održavanju i servisiranju.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.