Dogovor

Kad kupujete sladoled, naručujete karte ili rezervišete hotelsku sobu, pravite dogovor. Zato je dobro da znate koji propisi važe kada kupujete. 

Na primjer, prodavac ne smije kasnije promjeniti cijenu o kojoj ste se dogovorili.

Morate biti punoletni

Morate imati više od 18 godina da sklopite dogovor. Postoje tri isključka:

  • Ako su Vam roditelji ili startelj dali dozvolu za dogovor.
  • Ako imate 16 godina, imate pravo da kupujete novcem koji ste sami zaradili.
  • Ako imate vlastito domaćinstvo prije nego što napunite 18 godina, imate pravo da kupujete za domaćinstvo.

Proizvodi se moraju platiti u gotovini. Da biste kupovali na kredit, morate imati iznad 18 godina ili da Vam dogovor odobri startelj. Kupovina fakturom računa se kao kredit.

Pročitajte uslove dogovora prije kupovine

Uvijek pročitajte uslove dogovora prije kupovine. Prodavac Vas mora izvijestiti o uslovima prije kupovine. Svakako, dogovorom ste obavezani nezavisno od toga da li ste pročitali uslove ili niste.

Nerazumni uslovi dogovora Vas ne obavezuju

Jedan dogovor ne smije sadržati uslove koji ne poštuju Zakon o kupovini za potrošače ili druge obavezujuće zakone o zaštiti potrošača. Oni se nazivaju nerazumnim uslovima dogovora. Ako prodavac u dogovoru napiše da morate učiniti reklamaciju u roku od godinu dana, a to je u suprotnosti sa Zakonom o kupovini za potrošače po kojem imate tri godine da učinite reklamaciju. Takav uslov ne važi.

Izuzetak je kad kupujete od fizičkog lica. Onda važi Zakon o kupovini i Vi se sami dogovarate o uslovima kupovine.

Mer om köpa av privatperson

Ne morate platiti proizvode koje niste naručili

Morate prihvatiti kupovinu ili dogovor da bi oni važili. Samo ako dobijete proizvode koje niste naručili, nemate obavezu da ih platite. Ipak, nemate pravo ni da zadržite proizvode.

Ako prodavac ne poštuje zakon

Ako naiđete na prodavca koji koristi nerazumne dogovorne uslove, možete prijaviti slučaj u Zavod za potrošače.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.

Tipsa om sidan