Dodatno osiguranje

Kada kupujete proizvode preko TV-a ili kompjutera, prodavac Vam ponekad predlaze da potpišete dodatno osiguranje proizvoda. Ako saznate kakvu vrstu zaštite već imate, možete procijeniti da li Vam je potrebno osiguranje proizvoda ili ne. 

Vaša zaštita u zakonu o kupovini za potrošače

Imate pravo da učinite reklamaciju proizvoda koji nije ispravan. To možete učiniti ako kontaktirate prodavca i ako kažete da ste nezadovoljni proizvodom. Rećićete i zašto niste zadovoljni. Onda je prodavac dužan da popravi nepravilnost.

Uslovi za eventualnu garanciju

Često se TV-uređaji, kompjuteri i slični proizvodi prodaju sa garancijom od jedne ili dvije godine. Ipak, garancija ne važi ako prodavac može da dokaže da je nepravilnost nastala zbog nesrećnog slučaja ili zbog toga što se s proizvodom pogrešno rukovalo.

Zaštita u Vaše osiguranje doma

Saznajte da li već imate dopunsko osiguranje u Vašem osiguranju doma. Takvo dopunsko osiguranje naziva se, na primjer, osiguranje od svih rizika ili osiguranje od nezgoda.

Razlika između dodatnog i dopunskog osiguranja u Vašem osiguranju doma je lični rizik. Tačnije, misli se na dio odštete koji bi trebalo da platite sami ako se nešto dogodi. Pored toga, mogu se razlikovati i iznosi starosti. Iznos starosti podrazumjeva da se naknada koju dobijate smanjuje sa starenjem onoga što osiguravate.

Pažljivo pročitajte uslove

Pažljivo pročitajte uslove jer osiguranje ponekad pokriva gubljenje proizvoda, tj. ako ste izgubili proizvod. Dopuna Vašeg osiguranja doma važi za više stvari koje kod kuće imate, ne samo za TV-uređaj ili za kompjuter.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.