Dječje osiguranje

Dobro dječje osiguranje mora podrazumijevati zaštitu od bolesti i nesrećnih slučajeva. Djeca i omladina su često osigurani kroz svoju školu ili ustanove za djecu. Pomenuto osiguranje jedino važi usljed nesreća i to najčešće tijekom/tokom školskog vremena. Djeci je potrebno posebno dječje osiguranje kako bi imala zaštitu od bolesti i nesrećnih slučajeva.

  • Osiguranje koje se potpisuje od strane Općine/Opštine ili privatnih škola i predškolskih ustanova, ne važi u slučaju bolesti. Saznajte stoga više o tome što važi u Vašoj Općini/Opštini i kompletirajte!
  • Važno je da dječje osiguranje može da se isplaćuje kako u slučaju bolesti tako i prilikom nastalog nesrećnog slučaja.
  • Naknada se ne isplaćuje za sve bolesti. Dječje osiguranje ima po pravilu izuzetke kad su u pitanju urođene bolesti. Osim toga postoje i druge bolesti kada je naknada ograničena, kao što su psihičke bolesti.
  • Osiguranje važi jedino za druge bolesti i povrede koje su nastale nakon sačinjavanja i potpisivanja osiguranja.
  • Pažljivo pročitajte uvjete/uslove - kontaktirajte osiguravajuću kuću ako nešto ne razumijete.
  • Možete upoređivati dječja osiguranja na web-mjesto Zavoda za prava potrošača 

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

 

 

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.