Aukcija

Izvikivanje na aukcijama nije toliko uzbudljivo kako se misli. Ipak, dobro je znati koja su Vaša prava i obaveze prije nego što počnete davati svoje ponude. 

Na aukcijama, kada dajete ponude na samom mjestu, štiti Vas Zakon o kupovini za potrošače, ali nemate pravo na predomišljanje.

Za aukcije na internetu važe čak i zakoni za prodaju na daljinu i kod kuće. Kada kupujete od firme na internet aukciji, važe iste pravila kao i pri e-kupovini. Između ostalog, imate pravo na predomišljanje i 14 dana da se predomislite oko kupovine.

Polovni proizvodi se prodaju u postojećem stanju

Očekujte da polovni proizvodi imaju nedostatke. Na aukcijama svi polovni proizvodi prodaju se u postojećem stanju. To znači da se ne možete kasnije žaliti ako proizvod ima nedostatke koje je trebalo da vidite. Ipak, ako je proizvod u lošijem stanju nego što ste mislili prema početnoj cijeni, proizvod se smatra neispravnim.

Novi proizvodi ne bi trebalo da imaju nedostatke

Trebalo bi da se podrazumjeva da jedan proizvod nema nedostatke ako lice koje vodi aukciju kaže da je nov. Ako jedan nov proizvod ima nedostatke, lice koje vodi aukciju treba da Vas obavijesti o tome.

Ako proizvod nije ispravan, možete učiniti reklamaciju

Trebalo bi da očekujete određeno stanje proizvoda prema godinama i prema cijeni. Proizvod se procijenjuje prema početnoj cijeni, a ne cijeni koju ćete platiti za njega. Ako proizvod nije u skladu sa Vašim očekivanjima, možete za njega podneti reklamaciju kod aukcijske firme. Kontaktirajte aukcijsku firmu i kažite da niste zadovoljni proizvodom i zašto smatrate da je neispravan.

Učinite reklamaciju kod aukcijske firme ili kod samog prodavca

Ponekad lice koje vodi aukciju jeste nečiji predstavnik, na primjer imovine ili fizičkog lica. Tada se radi o posrednoj kupovini. Pri posrednoj kupovini, možete izabrati da učinite reklamaciju u aukcijskoj firmi ili kod samog prodavca, odnosno onog kojeg je unajmila firma. Ako je firma unajmila aukcijsku kuću, onda treba da kontaktirate firmu.

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.