Ako Vam poduzeće/preduzeće da pogrešnu cijenu

Poduzeće/Preduzeće je dužno da jasno informiše o cijenama. Ponekad se dešava i to da se proizvodi pogrešno označe, i Vi ne možete računati na to da kupite proizvod za tu cijenu koja je pogrešna.

Pogrešna cijena u prodavnici

Ne možete zahtijevati da kupite proizvod po cijeni koja je istaknuta na polici, jer se na ugovor može pristati tek na kasi. Vi pak možete odustati od kupovine, ako se pokaže da je cijena pogrešna.

Pogrešna cijena u oglasu

Ne možete zahtijevati da kupite proizvod po cijeni koja je istaknuta u nekom oglasu. Podaci o cijeni, istaknuti u nekom oglasu, nijesu vezujući za poduzeće/preduzeće.

Ali u nekim slučajevima možete dobiti nadoknadu za troškove koje ste imali zbog pogrešnog oglasa, npr. za nepotrebno putovanje do prodavnice.

Pogrešna cijena istaknuta u Internet prodavnici

Ako ste kupili robu u web-trgovini, te dobili potvrdu o kupovini, možete poništiti Vaše pravo da kupite proizvod po istaknutoj cijeni, i to dok ne bude jasna stvar da je cijena očigledno pogrešna a da ste Vi trgovali sa “lošom namjerom” (ond tro).  Internet prodavnicu ne veže stoga narudžba, ako ste shvatili ili ste trebali da shvatite da je istaknuta cijena pogrešna.

U slučaju da se Vi i Internet prodavnica ne slažete oko toga je li cijena bila očigledno pogrešna ili nije, možete se obratiti Općem/Opštem savjetu za reklamacije (Allmänna reklamationsnämnden) kako bi se spor preispitao.

Dodatno o tome kako prijaviti, imate na web-mjestu ARN-a

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Prijavi pogrešne podatke o cijeni  

Zavod za potrošače (Konsumentverket) ima zadatak da kontrolira/kontroliše da li poduzeće/preduzeće daje korektne i jasne informacije o cijenama. U slučaju da je neko poduzeće/preduzeće dalo pogrešan podatak o cijeni, to možete prijaviti Zavodu za potrošače (Konsumentverket).

Dodatno o tome kako prijaviti na web-mjestu Zavoda za potrošače (Konsumentverket)

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.