Ako ste nezadovoljni zdravstvenom i stomatološkom njegom

Ako ste nezadovoljni zdravstvenom ili stomatološkom njegom, možete dobiti pomoć na nekoliko načina. Ako ste bili oštećeni u vezi sa njegom, možete imati pravo na naknadu. 

Ako ste nezadovoljni zdravstvenom ili stomatološkom njegom koju ste dobili, možete se najprije obratiti osoblju koje se brinulo o Vama ili odgovornom šefu na prijemnom odjeljenju. Ako niste zadovoljni sa pomoći koju dobijate, možete potražiti jednu od alternativnih koja se ovdje navodi.

Inspekcija za zdravstvenu brigu i njegu (IBNJ)

Podnošenje žalbe za zdravstvenu njegu

1177 Vodič za zdravstvenu njegu (Vårdguiden)

Ako ste nezadovoljni zdravstvenom njegom

Ako ste nezadovoljni stomatološkom njegom

Privatni zubari, informacije o privatnoj stomatološkoj njezi

Privatni zubari, informacije o privatnoj stomatološkoj njezi

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.