Ako ne platite Vaše račune za struju

Ako ne platite Vaše račune za struju, riskirate da Vam se struja ukine.

Prvenstveno Vam se povećava iznos, ako ne platite Vaš račun za struju, jer se na račun dodaju iznosi u vidu kazne za zakašnjenje (påminnelseavgift), zatezne kamate (dröjsmålsränta) te naloga za plaćanje od izvršitelja (inkassokrav). Rijetko kada se dešava da se struja ukine.

Ako se pak ocijeni da ste Vašim neplaćanjem znatno prekršili ugovor, može se desiti da Vam se struja ukine. Prije nego što se struja ukine, poduzeće/preduzeće mora prvo pratiti uvjete/uslove Zakona o električnoj energiji. Ako poduzeće/preduzeće nije postupalo u skladu sa Zakonom, ili ako ne postoje dovoljno valjani razlozi da Vam se struja ukine, možete imati pravo na obeštećenje ako ste pretrpjeli štetu ukidanjem električne energije.

Ako je poduzeće/preduzeće za električnu energiju započelo ukidanje električne energije, Vi ste dužni platiti nastale, razumne, troškove.

U slučaju da se ne slažete sa poduzećem/preduzećem u pitanju, morate što je prije moguće uložiti žalbu u pismenoj formi.  U žalbi morate obrazložiti Vaše neslaganje, tj. navesti zašto smatrate da je zahtjev prema Vama pogrešan.

Poduzeće/Preduzeće za električnu energiju je odgovorno za to da rutine za ukidanje struje prate Zakon o električnoj energiji i u slučaju kada je poduzeće/preduzeće angažiralo/angažovalo predstavnika tj. izvršitelja (inkassoföretag).

Ukidanje struje se jedino može uraditi ako se neplaćanje odnosti prema poduzeću/preduzeću za električnu energiju.

Zahtjev i ukidanje struje

Prije nego što Vam se ukine struja, bit ćete/bićete upozoreni da morate uplatiti  Vaša dugovanja. Ako i tada ne izmirite svoje obaveze, poduzeće/preduzeće će Vas upozoriti da izivršite uplatu u roku od tri nedjelje.  Istodobno/istovremeno poduzeće/preduzeće za električnu energiju mora obavijestiti Socijalni odbor (Socialnämnden) o neprispjeloj uplati. Tek se nakon toga može pristupiti ukidanju električne struje.

U slučaju da izvršite djelomičnu/djelimičnu otplatu prije nego što Vam ukinu struju, to poduzeće/preduzeće za električnu energiju mora donijeti novo mišljenje o bitnostima u slučaju (väsentlighetsbedömning).

Dodatne informacije ćete naći na web-mjestu “Energimarknadsbyrån”

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Pomoć

Ako Vam treba pomoć u vezi Vašeg materijalnog stanja, možete se obratiti savjetniku za budžet i dugovanja (budget- och skuldrådgivare) u Vašoj Općini/Opštini.

Nađïte Vašeg Općinskog/Opštinskog savjetnika za budžet i dugovanja (budget- och skuldrådgivare)

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.