Ako ne plaćate račune za struju

Ako ne plaćate račune za struju, rizikujete da Vam struja bude isključena. 

Prije svega, troškovi ako ne platite struju Vam se uvećavaju jer Vam mogu stići naplate za opomene, kao i zatezna kamata. Stvari retko stižu do isključenja struje.

Ako se Vaši neplaćeni dugovi računaju kao značajan iznos, struju Vam mogu isključiti. Prije nego što Vam isključe struju, firma mora da poštuje zahtjeve Zakona o električnoj energiji. Ako je firma napravila u odnosu na to propust, ili nije bilo dovoljno razloga za isključenje struje, možete imati pravo na odštetu ako ste pretrpeli štetu.

Ako su Vam isključili struju, dužni ste da platite troškove koji su nastali u vezi sa preduzetom mjerom, pod uslovom da je firma pravilno sprovela isključivanje.

Ako imate drugačiji stav nego firma, morate što prije pisati i osporiti zahtjev. U osporavanju ćete navesti osnovu Vašeg prigovora, tačnije zašto smatrate da je zahtjev nepravilan.

Zahtjevi i isključenja

Prije nego što Vam isključe struju biće Vam rečeno da platite račun. Ako i tada ne platite, elektrodistribucija će Vam poslati obavještenje da platite u roku od tri sedmice. Tek potom Vam mogu isključiti struju.

Ako platite dio prije nego što Vam isključe struju, elektrodistribucija će procijeniti situaciju.

Pomoć koja se nudi

Ako Vam treba pomoć za ekonomiju, možete se obratiti Vašem općinskom savjetniku za budžet i za dugove.

More information on Swedish Consumer Energy Markets Bureaus website

Find your Budget and debt adviser 

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.

Tipsa om sidan