Ku cusub Swiidhan: Xuquuqdaada marka aad alaab iyo adeegyo iibsaneyso

Swiidhan waxa jira xeerar ku ilaalinaaya marka aad alaab iyo adeegyo iibsaneyso Xeerarkaa waxay ku siinayaan xuquuqda aad cabasho uga sameynayso wax aad gadatey.

Cabashada haddii aanad ku qanacsaneyn

Waxaad sameyn kartaa cabasho (reklamera) haddii aad soo iibsatey wax aan saani u shaqeyneyn. Haddii ay sidaas tahay, waxaad xaq u leedahay inaad dukaanka dib ugu laabato oo aad caawimo hesho. Inta badan, waxa lagu siin doonaa shay cusub si laguugu badalo ka cilladeysan. Waxaad cabasho ka sameyn kartaa dukaanka ilaa saddex sanno ka dib marka aad soo iibsatey. Markasta rishiidhka hayso (kvitto) marka aad wax iibsato – taasi waa ay kuu dhib yareynaysaa inaad celiso shayga.

Wax gadasho furan

Dukaano badan ayaa waxa ay bixiyaan wax gadasho furan (öppet köp). Ma jiro wax sharci ah oo aad xaq ugu leeday gadashada furan – weydii dukaanka xeerarkooda. Haddii uu dukaanku ku siiyo wax gadasho furan, waxaad soo celin kartaa shayga xataa haddii uuna ciladeysneyn – waxa markaa laguu soo celin doonaa lacagta. Waa inaan alaabta la isticmaalin waana inaad soo celiso xili wakhti cayiman gudahiis.

 

Dadka ku cusub Swiidhan ayaa talooyin kale ka heli kara halkan