Ku cusub Swiidhan

Miyaad ku cusub tahay Swiidhan? Marka aad hesho lambarka shakhsiga ayaad macaamiil ahaan wax badan qaban kartaa. Tusaale ahaa, waxaad qaadan kartaa kontaraag telefoon, wax ayaad internedka kaga iibsan kartaa oo aad heshii saxeexi kartaa. Markaad macmiil tahay, ayaad leedahay xuquuq iyo masuuliyado iyadoo ay wanaagsan tahay inaad kuwaas ogaato. Boggan waxa lagu turjumay luqado badan oo kala duduwan.

 

Dadka ku cusub Swiidhan ayaa talooyin kale ka heli kara halkan:

Saxeexaaga ka taxadir meesha aad ku qorayso

Xuquuqdaada marka aad alaab iyo adeegyo iibsaneyso

Qorshee dhaqalahaaga

Internedka ka adeeganayso

Biilashaad ku bixi wakhti

Ka taxadir waxaad telefoonka ku iibsaneyso

Halkan ayaanu kuu joognaa si aanu kuugu caawino

Maadaama oo aad tahay macmiil cusub, waxa jira waxyaalo badan oo aad ka fikiri doontaa. Kamuun kasta, waxa jooga lataliyayaal miisaaniyada iyo deynta (miisaaniyada- iyo talobixinta deynta) kaa caawin doonta dhaalahaaga. Kamuuno badan, waxa sidoo kale jooga la taliyayaasha macaamiisha (konsumentvägledare) kuwaas oo ku caawin kara haddii aad qabto su'aalo ku sabsan wax gadashada iyo kontaraagyada. Halkan bogga Hallå konsument, waxaad ka akhriyi kartaa jawaabo su'aalo badan oo la iska weydiiyo lacagta, kontaraagyada iyo wax gadashada.

Halkan ayaad anaga nagala soo xidhiidh kartaa ama la taliyayaasha macmiisha ee kamuunkaaga

Boggagan ayaa lagu heli karaa luqado badan:

Swiidhish fudud, enkel svenska

Ingriisi, English

Carabi, العربية

Faarisi, فارسی

Daari, دری

Tigrinya, ትግርኛ

Kurdi, كوردی-سۆرانی