ኣብ ሽወደን ጋሻ ንዝዀንካ

ኣብ ሃገር ሽወደን ሓድሽ ዝመጻእካ ዲኻ? ሓንሳእ ቁጽሪ-መንነት ምስ ረኸብካ፤ ከም ሸማታይ መጠን፤ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡ ውዕል ናይ ሞባይል ቴሌፎን ንኽትገብር፤ ብመገዲ ኢንተርነት ጌርካ ኣቝሑት ክትእዝዝን ስምምዓት ክትኣቱን ትኽእል ኢኻ። ከም ሸማታይ መጠን፤ መሰላትን ግዴታትን ስለ ዘሎካ፤ ንስኻ ድማ ንዕኡ ክትፈልጦ ጽቡቕ እዩ። እዚ ገጽ’ዚ ናብ ብዙሓት ካልኦት ቋንቋታት ውን ተተርጕሙ ኣሎ።

 

እቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝዀኑ ሰባት፤ ኣብዚ ካልእ ተወሳኺ ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። 

  • ክትፍርም ከሎኻ ተጠንቀቕ
  • ኣብ ኣቝሑን ኣብ ኣገልግሎትን ምግዛእካ ዘሎካ መሰላት
  • ብኣገባብ ኢንተርነት ጌርካ ምሽማት
  • ብቴሌፎን ንዝግበር መሸጣታት ተጠንቀቐሉ
  • ዕዳታትካ ኣብ ጊዜኡ ከም ዚኽፈል ግበር
  • ብዛዕባ ቁጠባኻ መደብ ኣውጽእ

ንሕና ንዓኻ ክንሕግዘካ ኢና ኣብዚ ዘሎና

ኣብ ሽወደን ከም ሓድሽ ሸማቲ መጠን፤ ብዙሕ ክትሓስበሉ ዘድልየካ ነገራት ኣሎ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኮሙን፤ ብዛዕባ ቁጠባኻ ክሕግዙኻ ዝተመደቡ ሰባት፤ ናይ ባጀትን ናይ ዕዳን ኣማኸርቲ (budget- och skuldrådgivare) ኣሎዉ እዮም። ኣብ ብዙሓት ኮሙናት ውን፤ ብዛዕባ ክትገዝኦ ናይ ዝደሌኻ ኣቝሓ ወይ ብዛዕባ ክትኣትዎ ናይ ዝደሌኻ ውዕል ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፤ ክሕግዙኻ ዚኽእሉ ናይ ሸማቶ ኣማኸርቲ (konsumentvägledare) ኣሎዉ። ኣብዚ “Hallå konsument” ዚብል ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ መልሲ ናይ ብዙሓት ልሙዳት ዝዀኑ ሕቶታት፤ ናይ ገንዘብ፤ ናይ ውዕላት፤ ናይ ሸመታታትን ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ገጻት’ዚ ብብዙሓት ቋንቋታት ተዳልዩ ኣሎ።

ቐሊል ስዊድሽ, Enkel svenska

ኢንግሊሽ, English

ኣረብ, العربية

ፐርዥኣን, فارسی

ዳሪ, دری

ኩርዲሽ, كوردی-سۆرانی

ሶማሊ, af-Soomaali

Tigrinyan letters may not be displayed properly on your iOS device

  • ምንጪታት
  • ዝተመርመረ 16 መስከረም 2019