ትግርኛ (Tigrinska)

ኣብዚ ካብቲ ናትና ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዝተዋጽኡ፤ ምሩጻት ጽሑፋት ብትግርኛ ተዳልዮምልካ ኣሎዉ። እዞም ጽሑፋት እዚኦም ድማ፤ ኣብ ሃገር ሽወደን ከም ሸማታይ መጠን፤ ብዛዕባ’ቶም ዘሎዉኻ ኣገደስቲ መሰላትን ግዴታትን ዚምልከቱ እዮም።

ካልእ ተወሳኺ ሓገዝ ምስ ዘድልየካ ምስና ርክብ ግበር ኢኻ። ብሽወደንኛን ብእንግሊዝኛን ክንምልስ ንኽእል ኢና።

ምስና  ብኸመይ ከም ትራኸብ ኣብዚ ብዝያዳ ኣንብብ (ጽሑፍ ብሽወደን)

Tigrinyan letters may not be displayed properly on your iOS device