Kort och betalningar

Här hittar du information kopplad till betalningar, till exempel kortbetalning och faktura.

Regler för fakturor och påminnelser

Läs vad som gäller kring fakturor och påminnelser när du handlar något av ett företag.

Inkassokrav och betalnings­anmärkningar

Att få inkassokrav eller betalningsföreläggande innebär inte att du automatiskt får en betalningsanmärkning. Du kan protestera mot ett felaktigt krav precis som du kan göra med en felaktig faktura.

Kortreklamation

Om du har betalat med kort och har en tvist med ett företag kan din bank ibland hjälpa dig att få tillbaka din betalning. Det brukar kallas för kortreklamation.

Kortavgifter

Du ska inte behöva betala en avgift för att du betalar med konto- eller kreditkort. Företag har normalt inte rätt att ta ut kortavgift, varken när du handlar i butik eller på nätet.

Obehöriga korttransaktioner

När någon har tagit ut pengar med ditt kort eller betalat med ditt kort utan din tillåtelse talar man om en så kallad obehörig transaktion. Om du upptäcker en obehörig transaktion ska du omgående kontakta banken som har gett dig kortet.