Hur kläder produceras

Tillverkning av kläder är en lång process med många steg. Här hittar du information om hela produktionskedjan och vad den har för påverkan på vårt klimat.

Råmaterial blir tråd och tyg

Dina kläder tillverkas av fiber från växter, djur och olja. Det här ska du tänka på när du väljer material.

Dina kläder slukar jordens resurser

Läs mer om varför den textila värdekedjan och varför det är viktigt att verkligen använda kläderna vi redan äger.

Kläderna får färg och egenskaper

Vad tror du sliter mest på klimatet – att färga tyger eller att transportera dem till butik?

Därför måste vi förlänga klädernas livslängd

Du kan minska plaggens klimatpåverkan genom att använda dem längre. I stället köper och slänger vi allt mer.

Återvinning är inte hela lösningen

Läs varför det är det alltid är bättre att återanvända kläder och textilier framför att återvinna.