ECC Sverige – en del av ECC-nätverket

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network, som delfinansieras av EU-kommissionen.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.