ECC Sverige – en del av ECC-nätverket

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network, som delfinansieras av EU-kommissionen.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).