Podd: Hantverkstjänster

Lyssna

Vad som gäller när hantverkaren gjort ett dåligt jobb.

En transkriberad version av samtalet i poddavsnittet "Hantverkstjänster".

INTRO: Hej! Du lyssnar på Hallå konsument-podden. Vad ska du tänka på när du anlitar en hantverkare? Och vad gör du om något går snett? Joséphine Slotte och Daniel Gustavsson arbetar som jurister med inriktning på boendefrågor på Konsumentverket. De är med oss idag för att förklara vad som gäller. Jag som ställer frågorna, jag heter Niklas Eklöf.

NIKLAS: Hej Joséphine och Daniel, välkomna!

JOSÉPHINE OCH DANIEL: Tack tack!

NIKLAS: Hantverkartjänster är ju ett av de områden som konsumenter upplever allra mest problem med. Hur kommer det här sig?

JOSÈPHINE: Ja, en av orsakerna kan ju vara att det är lite speciellt just med hantverkartjänsterna för att det ofta rör ens hem, och det innebär ju att det kan vara svårt att komma runt fel som uppstår eller strul i utförandet av tjänsten till exempel. Det som är viktigt att tänka på är att man gör ett ordentligt förarbete, att man själv har klart för sig vad det faktiskt är man vill beställa innan man ger sig ut för att leta reda på en hantverkare. Det blir lättare att förmedla vad man har förväntningar på resultatet till hantverkaren och då blir det också lättare för hantverkaren att lämna en bra och väl underbyggd offert.

NIKLAS: OK. Vi ska prata om tre olika saker idag. Först om vad du ska tänka på innan du anlitar en hantverkare, därefter kikar vi på vad som gäller under tiden hantverkaren är hos dig och sedan avslutar vi med frågor om betalningen. Men först och främst: Hur kan man kolla upp om en hantverkare är bra?

JOSÈPHINE: Ja, det kräver en del förarbete och man måste vara lite om sig och kring sig när man ska hitta någon som man känner sig väl tillpass med. Det finns inga formella krav för att arbeta som hantverkare idag, förutom vad gäller el till exempel, där krävs faktisk behörighet och det kan man kolla upp hos Elsäkerhetsverket om det skulle vara så. Men annars så kan man ju i praktiken bara köpa en van och några hantverksverktyg och köra ut och erbjuda sin tjänst. Men det bästa man kan göra är att be om referenser från hantverkarens tidigare kunder och kanske få ringa upp dem och fråga hur det har funkat med tid och med slutresultat och sådär. Sen är det också bra att kanske ringa till Kronofogdemyndigheten för att höra om det finns skulder som hantverkaren har. Om det finns stora skulder obetalda så finns det en viss risk att hantverkaren kanske går i konkurs och det är ju inte jättebra. Sen ska man också se till att hantverkaren har F-skattsedel och du ska ha ett skriftligt bevis på det, till exempel en kopia eller att det står i avtalet. Om hantverkaren inte har det så ses du som arbetsgivare och måste då dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter och försäkring till exempel.

NIKLAS: Okej, men vad ska man gå på då, om du skulle ge några konkreta tips?

JOSÈPHINE: Man ska gå på referenser och man ska gå på personliga intyg och sen så får man ju också gå på magkänsla lite. Viktigt att se om den här personen kommunicerar bra eller inte eftersom det är ofta där det ofta brister.

NIKLAS: Mm. På Konsumentverkets hemsida finns något som heter hantverkarformuläret, Daniel, kan du berätta litegrann vad det är och varför det är bra att använda sig av det?

DANIEL: Det är ett avtalsformulär som vi på Konsumentverket har tagit fram tillsammans med Villaägarnas riksförbund och Sveriges byggindustrier och där har vi helt enkelt försökt få med alla viktiga hållpunkter som man ska tänka på när man som konsument anlitar en hantverkare. En av tankarna är ju att komma ifrån det här problemet med brist på skriftliga avtal och den andra tanken är väl att man ska sätta sig ner tillsammans och börja diskutera i detalj vad som ska göras när man fyller i det här formuläret och på det sättet få igång kommunikationen som tyvärr är lite av en bristvara när konsumenter anlitar hantverkare.

NIKLAS: Mm. Säg då att jag har tagit in en hantverkare, men innan de har hunnit påbörja arbetet så ändrar jag mig och vill bryta avtalet – vad händer då egentligen?

DANIEL: I grund och botten säljer hantverkaren sin tid och har därför rätt att få betalt för den tid som han eller hon har lagt ner och i viss mån rätt ersättning för att hantverkaren kanske tackar nej till andra uppdrag och så vidare. Har hantverkaren hunnit köpa in material så måste du även betala ersättning för det.

NIKLAS: Och det här gäller alltid eller?

DANIEL: Nej, det finns undantag om avtalet ingåtts helt och hållet på distans eller helt och hållet utanför hantverkarens affärslokal så har du två veckors ångerrätt från när avtalet ingicks. Hantverkaren är i så fall skyldig att informera dig om att det finns ångerrätt och hur du utövar den. (Daniel)

NIKLAS: Men vad händer då om jag ångrar mig när hantverkaren redan har påbörjat arbetet?

DANIEL: Ångrar du tjänsten mitt i projektet ska du betala en proportionerlig andel av det avtalade priset eller lite enklare uttryckt, den totala kontraktssumman minus vad det kostar dig att färdigställa arbetet. Och även om ångerrätten inte är tillämplig kan man avbeställa en tjänst innan den slutförts och då gäller samma regler som du frågade om tidigare, att hantverkaren ska ha ersättning för det arbete som utförts och för de kostnader som avbeställningen orsakat.

NIKLAS: Vi ska prata lite mer om vad som gäller när hantverkaren väl är på plats för de allra flesta frågor som kommer till Hallå konsument handlar om konflikter som uppstår när arbetet redan är igång. Låt oss lyssna på ett exempel:

KONSUMENT: Hej Hallå konsument. För ett tag sen anlitade jag hantverkare för att renovera mitt badrum. De sa att arbetet skulle ta typ sex veckor. Men nu har det gått 12 veckor och badrummet är fortfarande inte klart. Vad kan jag göra? Jag måste ju ha rätt till någon slags ersättning? Eller?

NIKLAS: Ja, Joséphine, vad säger du om det här? Vad kan konsumenten göra i en sådan här situation?

JOSÈPHINE: Ja, det konsumenten har hamnat i här är ju det som kallas för dröjsmål, alltså att näringsidkaren eller hantverkaren är försenad med det arbete som han eller hon ska utföra. Det första man då ska tänka på är att man avkräver hantverkaren en tidpunkt för när arbetet ska vara klart, för att det vill man ha tydligt. Och också efter den tidpunkten, om den passeras utan att arbetet är färdigställt så har man rätt att häva avtalet. Och häva avtalet betyder alltså att man i princip säger upp samarbetet, så avtalet gäller inte längre. Det är dock en förutsättning att hantverkaren ska ha haft rimlig tid på sig eller skälig tid för att slutföra arbetet och det beror ju lite på från gång till annan vad det är fråga om för någonting, men du kan kanske inte kräva att hantverkaren gör färdigt jobbet på en dag eller två.

NIKLAS: Mm. Men har konsumenten någon rätt till ersättning här?

JOSÈPHINE: Ja, om det är så att man drabbas av extra kostnader, faktiska kostnader som man då har haft på grund av den här förseningen eller dröjsmålet som det kallas, så kan man faktiskt ha rätt till ersättning för det. Och det kan röra sig till exempel om att om hela huset är obrukbart så kanske man behöver övernatta på hotell, om köket är utrivet så att du inte kan laga mat så kan du få ersättning för skäliga kostnader för middagar till exempel.

NIKLAS: Det är ju jobbiga situationer det här och då är det ju viktigt att veta om konsumenten kan göra något för att försöka förhindra att den här typen av situationer uppstår. Joséphine, vad säger du om det?

JOSÈPHINE: Ja, det kan man göra. Dels så kan man titta på tidsplanen hur den ser ut när hantverkaren lägger fram den för att se om den verkar realistisk. Sen kan man också avtala om det som kallas för förseningsvite, alltså att man redan från början bestämmer en summa pengar som hantverkaren är tvungen att betala ut när han eller hon blir försenad. Och det brukar man räkna från varje påbörjad förseningsvecka oftast.

NIKLAS: Men kan man säga till hantverkaren att man kräver förseningsvite när hantverkaren redan är dröjsmål och det inte står i avtalet från början?

JOSÈPHINE: Nej. Du kan ju så klart fråga hantverkaren om han eller hon vill gå med på det, men jag skulle tippa att de inte gör det i efterhand, så att… men det där är ju till exempel en sak som finns med i hantverkarformuläret som Daniel pratade om innan.

NIKLAS: Ok, då vinklar vi över till dig igen Daniel. Om jag tappat förtroendet för hantverkaren och vill häva avtalet och ta in en annan hantverkare, kan jag göra det?

DANIEL: Ja det kan du göra. Om den första hantverkaren upprepade gånger försökt att avhjälpa ett fel utan att lyckas, är i dröjsmål och inte lyckas slutföra arbetet eller om det är helt uppenbart att personen ifråga har tagit sig vatten över huvudet och inte kommer att kunna göra ett tillfredsställande arbete. Om du väljer att häva avtalet, alltså att avsluta samarbetet med hantverkaren, har hantverkaren rätt till betalning för den del av tjänsten som är till rimlig nytta för dig, eller lite enklare uttryckt den totala kontraktssumman minus vad det kostar att färdigställa arbetet. Om det skulle bli så att du inte kommer överens med hantverkaren finns det lite olika vägar att gå och här kan Hallå konsument eller en konsumentvägledare i din kommun förklara dina alternativ. En sak du kan göra är att anlita en besiktningsman för att samla bevis eller samla ihop dokumentation och göra en anmälan till ARN, alltså Allmänna reklamationsnämnden. Det är en statlig instans som kostnadsfritt reder ut tvister mellan konsumenter och näringsidkare. I värsta fall kanske du behöver anlita en advokat och ta näringsidkaren direkt till tingsrätten.

NIKLAS: Låt oss säga då att jag har reklamerat ett utfört arbete, alltså sagt till företaget att jag inte är nöjd med deras arbete. Hur lång tid har hantverkaren då på sig att åtgärda felet?

JOSÈPHINE: Ja, konsumenttjänstlagen talar ju om att avhjälpandet ska ske inom skälig tid och i det så ligger det ju en bedömning i varje enskilt fall. Så det beror ju lite på vilken typ av fel det är, hur pass brådskande det är, men generellt så kan man tala om att ett avhjälpande inte ska dröja mer än två tre veckor kanske efter att man har reklamerat.

NIKLAS: Bra, då vet vi det. Du vi ska ta och knalla vidare här till vår tredje punkt för dagen, nämligen vad som gäller för betalning och fakturor. På fakturorna står det ibland angivet att hantverkaren har arbetat fler timmar än vad han eller hon faktiskt har varit på plats, ibland innehåller också fakturan milersättning. Kan hantverkaren göra på det viset? Och vad kan jag göra som konsument i ett läge där jag inte är nöjd med vad som faktiskt står på fakturan?

JOSÈPHINE: Ja, i första hand som är det ju som vanligt avtalet som styr och det ska ju följa avtalet som du har med hantverkaren. Och om det då är så att du får en faktura där du tycker att det är någon prisuppgift som verkar konstig eller att det har gått åt mer tid än vad du trodde att det skulle göra så kan du alltid be om att få en specificerad räkning innan du betalar och då ska hantverkaren mer tydligt redogöra för hur han eller hon har beräknat slutsumman. Och om man utifrån det fortfarande inte kan komma överens, då får man ju gå vidare till någon annan instans, kanske ansökan till ARN eller så om man inte kan lösa frågan. Men, ja, det ska till ganska ordentliga prisavvikelser för att man ska ha någon framgång med det skulle jag säga.

NIKLAS: Och här finns väl den lokala konsumentvägledningen som ett bollplank i ett sådant ärende antar jag?

JOSÈPHINE: Mm. Det skulle jag säga.

NIKLAS: Men vad får det då lov att kosta? Om vi har kommit överens om en summa, men jag sedan får en faktura på en helt annan summa – normalt sett då högre – vad kan jag göra då?

JOSÈPHINE: Ja, som jag sa innan så är det ju som sagt avtalet som styr, så har du fått en bestämd summa så är det ju det som kallas för fast pris. Och då är det ju det som du faktiskt ska betala. Det kan hända att hantverkaren faktiskt hittar andra arbeten som behöver göras under arbetets gång som man inte kunde se när man lämnade offerten till exempel. Men det hantverkaren ska göra i ett sådant fall, då när det rör sådana där så kallade ändrings- eller tilläggsarbeten, det är att han eller hon ska prata med dig och begära en instruktion, alltså fråga dig, vill du att det här ska utföras, och sen också diskutera priset för det. Det blir som ett tilläggsavtal. Ja, och har du inte kommit överens med din hantverkare om det så blir det ju svårt för hantverkaren att kräva i efterhand sen, ja men det här arbetet dök upp och jag vill ha betalt.

NIKLAS: Och slutligen då, och här får ni slå era kloka huvuden tillsammans här och sammanfatta era tre bästa råd till konsumenter som planerar att anlita en hantverkare? Vad säger du då inledningsvis, Joséphine?

JOSÈPHINE: Då säger jag, börja med att göra ett bra förarbete, var påläst och ha ett tydligt underlag och kommunicera det till hantverkaren.

NIKLAS: Daniel?

DANIEL: Välj en hantverkare som personer du litar på rekommenderar när det är möjligt. (Daniel)

NIKLAS: Och en till?

DANIEL: Se till att ha skriftliga avtal och gärna hantverkarformuläret. (Daniel)

NIKLAS: Tack Joséphine och Daniel!

JOSÈPHINE OCH DANIEL: Tack själv!

NIKLAS: Har du som lyssnar ett konsumentproblem som gäller hantverkare och vill ha vägledning? Då kan du kontakta den lokala konsumentvägledningen i din kommun eller Hallå konsument på telefonnummer 0771–525 525. Du kan också mejla, chatta eller skicka ett meddelande till Hallå konsument på Facebook. Mer information finner du på hallakonsument.se.

Vi är snart tillbaka med ett nytt poddavsnitt och med ett nytt intressant konsumentområde.

Tack för att du har lyssnat! Hejdå!

SIGNATUR: Den här podden produceras av Hallå konsument, en oberoende upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket.med ett annat flygbolag för att kunna ta mig hem, och det flyget gick först 14 timmar senare än det inställda flyget. Jag fick ingen hjälp av det flygbolag som ställde in sitt flyg, och det känns inte okej på långa vägar. Vad har jag rätt till?

NIKLAS: Ja, Christine, vad har den här konsumenten egentligen rätt till?

CHRISTINE: Ja, här har flygbolaget verkligen inte uppfyllt sina skyldigheter. En konsument har ju rätt att bli ombokad eller få sina pengar tillbaka. Nu har ju konsumenten tagit saken i egna händer här och bokat om sin biljett så att då ska ju konsumenten vända sig till flygbolaget för att få tillbaka de här pengarna som den har lagt ut. Är det så att konsumenten haft utlägg för mat och dryck eller hotell kan den vända de ersättningsanspråken mot flygbolaget. Och utöver det kan en konsument ha rätt till en ekonomisk kompensation utöver det är utifrån ett schablonbelopp men det beror lite på flygningens längd och när konsumenten blev informerad om det här att flyget blev inställt. Och då kan det handla om ett belopp från 250 euro till 600 euro.

NIKLAS: En annan jobbig situation man kan hamna i ibland är att man missar ett anslutande flyg på grund av att det första flyget blev inställt. Hur ska man tänka då?

CHRISTINE: Här ska man tänka, vilken typ av biljett har jag? Är det jag själv som har bokat två olika separata flygresor. Då vet ju inte det första flygbolaget om att jag ska iväg på resa nummer två. Så då bokar du in din resa nummer två själv och kräver ersättning från flygbolag ett. Är det så att du har köpt de här två sträckorna av en och samma, att du kan checka in hela vägen, då vet ju flygbolaget om att du ska iväg på en annan flygning och då ska de boka om dig automatiskt. Så det beror lite grand på vilken typ av biljett du har. Men visst, du ska ju inte missa en anslutning utan att få ersättning för det, om du har bokat en egen biljett.

NIKLAS: En annan sådan där knepig situation är om flygbolaget ändrar i tidtabellen? Har man rätt att avbeställa flygresan då?

CHRISTINE: Nej inte alltid, det beror lite på grund på hur avtalsvillkoren ser ut. Det är viktigt att du som konsument tittar vad som står i mina avtalsvillkor, under vilka omständigheter kan jag boka av min resa. Ofta friskriver sig flygbolag för mindre tabelljusteringar men är det större justeringar, alltså väsentlig ändring i tidtabellen då säger man att konsumenten kan ha rätt att avboka. För att då leder det till konsekvenser för konsumenten.

NIKLAS: Sen finns det ju en del mindre trevliga väderfenomen som kan ställa till det. Jag tänker till exempel på snöstormar eller som vi hade för några år sedan ett askmoln. Säg att ett flyg om jag ska med på blir inställt på grund av ett askmoln, är de fortfarande skyldiga från flygbolaget sida att betala ut en kompensation till mig?

CHRISTINE: Nej, det är flygbolaget inte skyldiga att göra för att vid de tillfällena det är en extraordinär omständighet, politisk instabilitet eller extrema väderförhållanden, är något flygbolaget inte kan rå för eller ha kontroll över. I de fallen behöver de alltså inte betala ut den typen av ersättning, den schablonersättning jag talade om tidigare, som handlar om belopp på 250 till 600 euro. Men det man säger är att man ska göra en bedömning i varje konsuments fall om konsumenten är berättigad till ersättningen eller ej. Så att det är fortfarande lönt eller det är viktigt att vända sig till ARN för att få en prövning om flygbolaget säger att nej, här tänker vi åberopa extraordinära omständigheter.

NIKLAS: Men säg då att jag har tagit kontakt med flygbolaget när jag har hamnat i en väldigt svår sits och tycker att jag är berättigad till ersättning eller kompensation i någon form. Men trots detta vägrar men hårdnackat från bolaget sida att betala ut en krona till mig, vart ska jag vända mig då?

CHRISTINE: Då kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, alltså ARN. Men det är väldigt viktigt att poängtera att man alltid börjar hos flygbolaget med sina krav. Och längs med vägen, mellan att ha ställt ett krav hos flygbolaget och till att hamna hos ARN kan man ha god hjälp av konsumentvägledare, Hallå konsument, Konsument Europa och också läsa om sina rättigheter på Hallå konsuments hemsida där vi har en reseguide. Men Allmänna reklamationsrätten tar upp sådana här ärenden och prövar dem.

NIKLAS: Jättebra, då vet jag och lyssnarna väldigt mycket mer om det här. Tack Christine!

CHRISTINE: Tack ska du ha.

NIKLAS: Kanske har du som lyssnar ett konsumentproblem som gäller inställda flyg och vill ha vägledning? Då kan du alltid kontakta din lokala konsumentvägledning eller Hallå konsument på telefonnummer 0771- 525 525.Du kan även mejla, chatta eller skicka ett meddelande till Hallå konsument på Facebook. Mer information om flyg och flygresor finns i reseguiden på hallakonsument.se. Tack så jättemycket för att du lyssnat och på återseende. Hej då!

  • Ändra val för kakor
  • Fick du svar på din fråga?

    Källa: Konsumentverket

    Granskad: 15 november 2021