Podd: Autogiro

Lyssna

Hur det funkar med betalningar via autogiro.

Öppna poddavsnittet

En transkriberad version av samtalet i poddavsnittet "Autogiro".

INTRO: Du lyssnar på Hallå konsument-podden. Strular det med dina betalningar via autogiro? Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, är med oss för att förklara vad som gäller. Jag heter Frida Flodkvist.

FRIDA: Hej Eva, välkommen!

EVA: Tack så mycket!

FRIDA: Du, det här med autogiro, vad är det egentligen?

EVA: Autogiro är automatiska betalningar till en viss betalningsmottagare. Det kan till exempel vara ett elbolag, ett försäkringsbolag eller kanske ens hyresvärd som man löpande betalar till. Och autogiro innebär att man kommer överens med den här betalningsmottagaren, det här företaget, att de får dra pengar från mitt konto för de räkningar jag ska betala.

FRIDA: Hur kommer man överens om att det här ska påbörjas?

EVA: Man kan antingen beställa autogirot direkt från företaget eller så kan man göra det visa sin bank.

FRIDA:  Är det lätt att ångra ett sånt medgivande, kan man dra tillbaka det?

EVA: Det är ju en fullmakt och en fullmakt, eller ett sådant här autogiromedgivande, disponerar man över. Så att man kan dra tillbaka det när man inte längre vill ha autogiro. Då får man göra det med några dagars varsel men man kan dra tillbaka eller ändra på autogiromedgivandet.

FRIDA: Hur gör man då?

EVA: Det kan man aningen göra genom att meddela det här företaget som man har autogiro hos om det är ett elbolag eller en hyresvärd att man inte längre vill betala med autogiro eller så kan man göra det via sin bank

FRIDA:  Om det ändå fortsätter dras pengar fast man har sagt att nu räcker det, nu är det stopp. Vad kan man göra då?

EVA: Då är det ju fel. För då finns ju inte längre mitt medgivande och då får ju inte det här företaget dra pengar. Och då kan man enklast och bäst vända sig till din bank och säga att nu har det blivit fel här. Jag har sagt upp mitt autogiro och ändå dras det pengar från mitt konto. Se till att det här upphör.

FRIDA: Ni på Konsumenternas bank och -finans byrå har ju kontakt med konsumenter som ställer frågor till er, vad brukar de ställa för frågor till er?

EVA: Den allra vanligaste frågan är, nu har jag ändrat till autogiro och ändå får jag betala en fakturaavgift. Det kan väl inte vara tillåtet? Och då svarar jag såhär: det är det faktiskt.

FRIDA: Är det så?

EVA: Ja, det finns inga regler som säger att man inte får ta ut en fakturaavgift ändå. Det är såhär att det företaget som är ansvarigt för att tala om för kunden att vi kommer att dra såhär mycket pengar nästa månad. Man kanske måste skicka en avisering, man måste skicka en faktura, för det är företagets ansvar att tala om hur mycket pengar som dras och då får man ta betalat för den fakturan eller aviseringen.

FRIDA: Går det på något sätt att avsäga sig den här fakturan. Att jag behöver inte få hem någon faktura, jag vet hur mycket som dras varje månad?

EVA: Egentligen är det såhär att företaget ansvarar för att tala om för mig att nästa månad kommer vi att dra 500 kronor. Den skyldigheten har de. Så på något sätt måste de ju ändå tala om det för mig. Men om vi säger att det är samma belopp som dras varje månad, till exempel en hyresbetalning, då är det ju samma belopp, i alla fall i ganska många månader. Då räcker det att man säger det en gång. Då behöver man inte skicka någon avisering varje månad eller inför varje dragning. Som sagt är det så att företaget tycker att man ändå vill ta ut en kostnad eller en avgift för att man ändå har den har den här hanteringen, att avisera mig, så får de göra det.

FRIDA: Många som hör av sig till Hallå konsument som undrar om autogirobetalningar så gäller det ofta gymmedlemskap, är det något ni får frågor om också?

EVA: Ja, det verkar vara så att ibland krånglar det med just löpande abonnemangen och då vet ju inte vi vad det här beror på. Ibland får vi frågan att jo men jag har avslutat mitt medlemskap, jag har sagt upp mitt autogiro och nu har på något sätt det här företaget återupplivat det här autogirot. Får de göra det? Nej de får de inte. Det måste ju finnas en överenskommelse om autogiro och man kan ju inte ensidigt som företag väcka liv i den igen. Utan det är ett fel i så fall. Så ska det inte gå till. Vad som ligger bakom att det ibland är gym det är lite svårt att säga. De kan ju vara så att det finns något avtal i grunden, själva gymmedlemskapet, som möjligen löper på automatiskt om man själv inte säger upp det. Det vet inte vi alltid. Vi bruka säga då att prata med gymmet om varför de fortsätter dra pengar, om det blivit något fel där. Men är det så att jag har tagit tillbaka ett autogiromedgivande, då kan jag meddela min bank och säga att ni ska inte dra några pengar längre och då ska det räcka.

FRIDA: Om man har ringt in för att avsluta sitt autogirobetalande men betalningsmottagaren fortsätter att dra pengar ändå och man har inget bevis på att man har sagt upp autogirot, vad kan man göra då?

EVA: Det är ju en tvist mellan konsumenten och företaget och ytterst en fråga lite grand om vilken bevisning är det som är bäst här. Ibland är det så att det inte går att bevisa vad som är sagt. Men om man har ett sådant företag där man känner att det inte fungerar ska man ju alltid göra så att man säger upp det hos banken istället. Och så ska man ju säga upp det hos banken så snart som möjligt för då avslutas i alla fall de fortsatta dragningarna. I så fall har man ju kvar en tvist om de pengar som redan är dragna. Då får man försöka lösa det med företaget och diskutera och vad som kan ha hänt. Och är de väldigt negativa så har man ju ytterst Allmänna reklamationsnämnden att gå till.

FRIDA: Många här ju av sig till Hallå konsument med frågor om just autogirobetalningar när det gäller gymmedlemskap. Vi ska lyssna på ett exempel:

KONSUMENT: Hej Hallå konsument. Jag tecknade ett avtal med ett gym om att träna i deras anläggningar. För att det skulle fungera skulle jag anmäla autogiro för mina månadsbetalningar. Jag fick aldrig det att fungera, och det ringde jag och meddelade gymmet. Jag höll inne med betalningarna eftersom jag inte fått något passerkort, så jag kunde inte träna. Då fick jag betalningskrav, först från inkassobolag och sen från kronofogden, som jag betalade för att inte få fortsatta bekymmer. Min fråga är; kan jag kräva återbetalning från gymmet? Jag kunde ju inte träna på grund av tekniska problem med att registrera autogirot.

FRIDA: Vad säger du Eva, är detta en vanlig fråga?

EVA: Nej, det är inte så vanligt att det inte fungerar. Till att börja med är det ju jag som beställer en tjänst eller en vara. Jag är ju betalningsansvarig för den. Så att även om det av någon anledning inte skulle fungera tekniskt med autogirot så är jag ändå betalningsansvarig. Det innebär att jag kan få betala dröjsmålsavgifter och annat eftersom jag ändå var sen med betalningen. Sen är ju nästa fråga varför blev det krångel. Och beror det på gymföretaget i så fall, då ska jag inte behöva betala några förseningsavgifter och liknande för att de har gjort fel. Så som alltid så får man försöka reda ut vad som har hänt här. Men man får skilja på själva autogirobetalningen och betalningsskyldigheten, den kan ju fortfarande finnas kvar. För om jag säger upp ett autogiro till min bank till exempel till ett företag så innebär ju inte det att jag slipper betala för det. Då får jag ju betala på vanligt sätt, att de skickar en faktura till exempel. Så det beror lite på hur det ser ut. Man får skilja på betalningsskyldigheten och sättet att betala.

FRIDA: För att reda ut det här då, vad bör konsumenten göra då? Vart ska personen vända sig?

EVA: Om det krånglar på något sätt ska man ju alltid börja hos förtaget först och ta reda på vad det är som inte har fungerat. Och företaget ansvar i det här är ju att lämna ett underlag till banken, för de måste skicka in underlag till banken varje månad, till exempel, om vilka dragningar som ska göras. Hur mycket pengar och vilken dag ska det betalas. Och om de är sena med det, till exempel, ja då fungerar ju inte autogirot. Som alltid när det bli en reklamation eller när något inte fungerar så får man ju försöka reda ut vad som har hänt. Man ska alltid först prata med företaget. Att autogirodragningarna inte skulle fungera beror nog väldigt sällan på banken.

FRIDA: Kan företaget ha något slags ansvar för autogirot inte fungerar om de inte har skickat in det här underlaget.

EVA: Ja, om jag inte har betalat på grund av att de inte har skickat in ett underlag då kan ju inte jag hållas ansvarig för att det inte har fungerat.

FRIDA: Har den här konsumenten någon möjlighet att kräva återbetalning från gymmet?

EVA: Återbetalning, det beror på vad som ska betalas tillbaka. Jag tänkte mera på att man blir sen med betalningen och man kanske får någon avgift för att man är sen, dröjsmålsränta eller påminnelseavgift eller något sådant.

FRIDA: I det här fallet har han ju fått från inkasso och kronofogden. Då har han ju fått högre avgifter för att det har strulat med autogiro.

EVA: Ja

FRIDA: Så att om det skulle vara så att gymmet i det här fallet inte har skickat in de papper som de ska. Skulle han då kunna få tillbaka pengar?

EVA: Ja, det skulle jag säga att han har god chans att få.

FRIDA: Och då kan han vända sig till Allmänna reklamationsnämnden om gymmet inte går med på det?

EVA: Ja

FRIDA: Vad bra. Du, det här med pengar som ska dras, det är ju en viss dag. Om det inte finns pengar på kontot, vad händer då?

EVA: Det görs ett försök att dra pengar och då kan företaget som man ska betala till kan göra flera uttagsförsök. De kan göra upp till tre försök i max tre vardagar efter förfallodagen, säger reglerna som finns för autogiro.

FRIDA: Har de en skyldighet att pröva att dra igen?

EVA: Nej, det är en rättighet. I reglerna för autogiro står det att de får göra flera uttagsförsök, max tre.

FRIDA: Vad kan hända om de inte gör något mer uttagsförsök? Kommer det något inkassokrav till konsumenten då?

EVA: Det blir ju en försenad betalning så det första man kan förvänta sig, antagligen, är en påminnelse att din betalning har inte gått igenom här. Inkasso är kanske en senare sak. I första hand brukar man få en påminnelse. Man bör ju som kund naturligtvis hålla reda på sina autogiron. Det är också viktigt. Kundens ansvar är att se till att det finns pengar och kontrollera att det har fungerat. Man tittar ju på kontoutdragen ändå, där kan man se att betalningen är gjord eller att betalningen inte är gjord. Så det bör man ju titta på då och då.

FRIDA: När ska pengarna finnas på kontot? Är det samma dag eller kvällen innan?

EVA: Kravet är att pengarna ska finnas på förfallodagen på kontot i princip en minut över midnatt.

FRIDA: En annan fråga som är vanlig hos oss på Hallå konsument är att det ibland dras pengar från en konsuments konto trots att det här autogirot har varit avslutat under en längre tid. Om man då behöver ha sina pengar, vilken rätt har man då att kräva tillbaka dem?

EVA: Om det inte finns ett autogiromedgivande då finns inte den här fullmakten kvar längre. Då har ju företaget inte rätt att ta några pengar från kontot. Då kan jag begära tillbaka de pengar som är dragna och det kan jag göra antingen från betalningsmottagaren, det här företaget, eller så kan jag vända mig direkt till min bank och tala om att här finns ingen medgivande men här har ändå dragits pengar. Och finns det då inget medgivande då har jag rätt att få tillbaka pengarna från banken.

FRIDA: Kan företaget eller banken säga att ja, du får tillbaka dina pengar inom 14 dagar?

EVA: Det finns inga tidsgränser här för när man har rätt att få tillbaka pengarna. Det finns bara en tidsgräns när det gäller att det inte finns något medgivande. Det är att jag måste tala om det för banken inom 13 månader. Men det finns ingen tidsgräns för när jag ska få tillbaka mina pengar. Men begär jag att få tillbaka mina pengar från banken så kan jag ju räkna med att det kan gå ganska snabbt.

FRIDA: Kan ett företag kräva att betalningen ska gå via bankgiro?

EVA: Ja, det kan man nog säga att de skulle kunna göra, att de säger att det är en förutsättning för det här avtalet. Det är ju en anvisad betalningsmetod så att säga då. Jag känner inte till att det skulle vara vanligt att man har det kravet men jag skulle inte säga att det är omöjligt.

FRIDA: Om det är så att ett företag har dragit för lite pengar via autogiro månadsvis under en längre tid, kan de då kräva att konsumenten betalar tillbaka den här mellanskillnaden efter exempelvis ett år eller får företaget skylla sig själv för att de dragit för lite?

EVA: Det är möjligt att de skulle kunna begära kompensation för det i efterhand för det här handlar ju om vad man har kommit överens om att man ska betala. Ibland kan det ju vara oklart vad man har kommit överens om. Till att börja med måste man reda ut vad är det jag ska betala. Har man kommit överens om att det kostar 600 kronor i månaden och så drar företaget bara 300, ja då skulle jag säga att jag är skyldig att betala de här 300 extra som jag helt enkelt inte har betalat. Så det är inte så att företaget får skylla sig själv.

FRIDA: Avslutningsvis, vad är dina tre bästa råd kring autogiro. Vad kan vara bra att tänka på utifrån de frågor ni får?

EVA: Det viktigaste att tänka på tycker jag är att alltid se till att det finns tillräckligt med pengar på kontot. För finns det inte tillräckligt med pengar kan jag få dröjsmålsavgifter, påminnelseavgifter och liknande från det här företaget. Sen kan det också vara så att banken kan betala autogiro fast det inte finns tillräcklig med pengar enligt det avtal som jag har med min bank. Då i så fall får jag ett underskott på mitt konto som jag får betala avgift för till banken för att jag har övertrasserat kontot. En annan sak som är bra att tänka på är det här att om jag stoppar mitt autogiro så påverkar det inte mitt betalningsansvar mot det här företaget. Det handlar bara om att jag tagit tillbaka mitt medgivande att det får dras pengar från mitt konto automatiskt. Det här gäller också om det har blivit något fel, som vi har pratat om här, det har blivit fel belopp eller det inte har dragits några pengar, det innebär inte att jag slipper betala utan bara att autogirot inte har fungerat. Och sen tycker jag att man kan komma ihåg att företag får ta ut aviavgifter eller fakturaavgifter även om jag har autogiro. Det är tillåtet. Vill jag slippa avgifter för fakturor eller avier kan det vara en god ide att fundera på e-faktura istället för det kostar nästan aldrig någonting.

FRIDA: Ok, tack så mycket Eva.

EVA: Tack så mycket.

FRIDA: Har du ett konsumentproblem som gäller autogiron, eller andra bank- och finansrelaterade frågor, och vill ha vägledning? Då kan du kontakta Hallå konsument på telefonnummer 0771- 525 525 eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå på 0200- 22 58 00.

Mer information finns på hallakonsument.se och konsumenternas.se.

Tack för att du lyssnat!