Därför samlar vi in dina uppgifter

Lyssna

Under en begränsad tid kommer Konsumentverkets upplysningstjänst samla in uppgifter om ålder på de som kontaktar oss via telefon och chatt. Här kan du läsa mer om varför vi gör detta.

Ändamål med behandlingen

Syftet med att även samla in uppgift om ålder är att öka vår kunskap om skillnad i konsumentproblem och agerande mellan olika åldersgrupper, i syfte att kunna ge konsumenterna ett bättre anpassat stöd. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Uppgifterna kommer att sparas i sex månader.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Konsumentverket (org.nr. 202100-2064) som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, eller för att begära att vi begränsa behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: dataskyddsombud@konsumentverket.se Konsumentverket Box 48 65102 Karlstad Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

Information om vår personuppgiftspolicy

Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Du kan läsa om vår hantering av personuppgifter och ta del av vår personuppgiftspolicy på Konsumentverket.se:

Behandling av personuppgifter på Konsumentverkets webbplatsExtern länk

Källa: Konsumentverket

Granskad: 10 februari 2021