Så tycker de som haft kontakt med oss

Vi har satt upp vissa mål för Hallå konsument – att informera och vägleda om konsumenters rättigheter och skyldigheter. Här nedan finns några av upplysningstjänstens viktigaste målsättningar och resultat..

Tack vare de uppsatta målen kan Hallå konsument kontrollera om upplysningstjänsten jobbar med rätt saker. Med hjälp av målen kan Hallå konsument också ta reda på vad andra tycker om upplysningstjänsten och vad som kan göras bättre. 

Bredvid varje målsättning nedan, framgår hur stor andel av Hallå konsuments användare som håller med om påståendet. Siffrorna är hämtade från den senaste användarundersökningen, där Hallå konsument ställde frågor till de som har haft kontakt med upplysningstjänsten via telefon, e-post eller webbformulär.

Några resultat från vår senaste användarundersökning:

 • Upplysningstjänsten ger opartisk information och vägledning: 85 %
 • Konsumenterna får relevant information: 81 %
 • Upplysningstjänsten har de kontaktmöjligheter som konsumenterna behöver (till exempel e-post, chatt, telefon): 81 %
 • Vägledningen har ett kunnigt bemötande: 84 %
 • Vägledningen ger information/vägledning på ett lättförståeligt sätt: 87 %
 • Vägledningens bemötande är engagerat och vänligt: 92 %
 • Konsumenterna får svar inom rimlig tid: 80 %

Mål för webbtjänsten hallakonsument.se

 • 100 procent av informationen på hallakonsument.se ska kvalitetssäkras en gång per år.
 • Besökare på webbtjänsten ska hitta relevant information.
 • Webbtjänsten ska vara anpassad efter människor med olika typer av funktionsnedsättningar.
 • Webbtjänstens innehåll ska på en övergripande nivå vara översatt till 12 språk.
 • Intresset för området miljömässigt hållbar konsumtion ska öka.