Konsumentbyråerna - del av Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Här kan du läsa lite om de fyra konsumentbyråerna som ingår i samarbetet.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå får du oberoende vägledning i frågor som rör banker, fondbolag och andra finansiella institut. Vägledningen är kostnadsfri. Bakom byrån står Konsumentverket, Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens förening och Svenska Fondhandlareföreningen.

Mer om Konsumenternas bank- och finansbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå får du oberoende vägledning i frågor som rör försäkringar och pensioner. Vägledningen är kostnadsfri. Bakom byrån står Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.

Mer om Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör el- och gasmarknaden. Rådgivningen är avgiftsfri. Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag. Byrån har en styrelse som är tillsatt av Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten samt branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Mer om Konsumenternas energimarknadsbyrå

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband samt fiberanslutningar. Som konsument kan du dels vända dig till oss innan du ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte, dels kan du kontakta oss om det uppstår problem med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören. Vi kan då ge dig rådgivning och i vissa fall medla mellan dig och din operatör för att aktivt försöka bidra till en lösning. Telekområdgivarna är också kontaktpunkt för störningar på marksänd tv

Vi är en icke vinstdrivande organisation som finansieras av deltagande operatörer, ägs av organisationen IT&Telekomföretagen och har Konsumentverket samt Post- och telestyrelsen representerade i styrelsen, vilket garanterar opartiskhet.

Mer om Telekområdgivarna

Här kan du läsa mer om Hallå konsument