Flyget och miljön

Att flyga är ett av de sämsta resvalen med tanke på klimatet. Som privatperson kan du minska flygets påverkan genom att resa med flyg mer sällan.

Det är svårt att vara miljövän och flyga mycket. Flygplan släpper förutom växthusgasen koldioxid även ut vattenånga och kväveoxider som på hög höjd också har stor effekt på klimatet. Din klimatpåverkan när du sitter i ett flygplan är därför ungefär lika stor som om du kör ensam samma sträcka i en vanlig bil.

Några flygplatser har börjat erbjuda biobränsle till flygplanen vilket är positivt, men mer utveckling behövs för att få ner flygets klimatpåverkan.

Långa flygresor påverkar mest

I dag påverkar svenskarnas flygande runt om i världen klimatet lika mycket under ett år som hela den svenska personbilstrafiken. Just utrikesresor med flyg har mer än fördubblats på 20 år. 

Hur mycket klimatet påverkas av en flygresa beror på hur långt du reser. Exempelvis ger en resa tur och retur till Sydostasien mer än dubbelt så stor klimatpåverkan som att under ett år dagligen pendla 20 km, det vill säga 40 km tur och retur med en stor bensindriven bil.