Så klimatvänlig är du

Dina resvanor, vilken mat du äter och hur varmt du har det i huset har betydelse för din egen påverkan på klimatet. Gör testet i nya Klimatkontot och se själv!

Detta är en ny version av Klimatkontot som tagits fram för Hallå konsument av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Naturvårdsverket. Frågor och bakgrundsdata har uppdaterats, bland annat för att spegla hur dagens konsumtion påverkar klimatet.

Gör testet och jämför ditt resultat med medelsvensken och världsmedborgaren. Du kan även se vilken utsläppsnivå som motsvarar hållbar utveckling.

Till webbplatsen Klimatkontot

Hjälpte artikeln dig?