Matfett och oljor

Matfetter påverkar miljön olika mycket. Rapsolja och matfetter med mycket rapsolja, och olivolja, påverkar generellt sett miljön mindre än palmolja.

Matfetter är ofta gjorda på en blandning av olika fetter, till exempel rapsolja, solrosolja, palmolja och smör. Flytande matfetter och smörgåsfetter gjorda på rapsolja innehåller nyttigt omättat fett, bland annat omega-3-fett, som är bra ur hälsosynpunkt. Även olivolja innehåller omättat fett. Smör och palmolja innehåller däremot mycket mättat fett och lite omättat fett, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Från december 2014 måste det stå i innehållsförteckningen vilka vegetabiliska råvaror som ingår i oljor och matfetter.

När matfetter produceras kommer utsläppen av växthusgaser främst från förändrad markanvändning, användningen av gödsel i odlingen och från den energi som används i produktion och till transporter.

Smör och miljö

Smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja, på grund av att smör kommer från kor som släpper ut stora mängder gas. Samtidigt bidrar nötkreatur som betar ute till att hålla betesmarkerna öppna så att de inte växer igen.

Palmolja och miljö

Palmolja finns i produkter du använder i vardagen - som margarin, tvål, smink, kakor, mat och glass. Produktionen av palmolja leder till att regnskog avverkas, vilket i sin tur påverkar miljön negativt. Lokalbefolkningar drabbas också hårt när jordbruksmarker tas över av palmoljeplantager.

Läs mer om matfett på Livsmedelsverkets webbplats

Visste du ...

... att mycket av oljepalmsodlingen sker på mark som har varit regnskog? Det påverkar både klimat-, växt- och djurliv negativt.

... att smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja? Det beror bland annat på att smör kommer från kor som släpper ut stora mängder metangas.

Tipsa om sidan