Matfetters miljöpåverkan

Matfetter påverkar miljön olika mycket. Rapsolja och matfetter med mycket rapsolja, och olivolja, påverkar generellt sett miljön mindre än palmolja.

Matfetter är ofta gjorda på en blandning av olika fetter, till exempel rapsolja, solrosolja, palmolja och smör. Flytande matfetter och smörgåsfetter gjorda på rapsolja innehåller nyttigt omättat fett, bland annat omega-3-fett, som är bra ur hälsosynpunkt. Även olivolja innehåller omättat fett. Smör och palmolja innehåller däremot mycket mättat fett och lite omättat fett, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Från december 2014 måste det stå i innehållsförteckningen vilka vegetabiliska råvaror som ingår i oljor och matfetter.

När matfetter produceras kommer utsläppen av växthusgaser främst från förändrad markanvändning, användningen av gödsel i odlingen och från den energi som används i produktion och till transporter.

Smör och miljö

Smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja, bland annat på grund av att smör kommer från kor som släpper ut stora mängder gas. Samtidigt kan betande kor göra en insats för miljön. I skogrika länder som Sverige bidrar de till ett rikt odlingslandskap och till att betesmarker hålls öppna, vilket gynnar många hotade arter.

Palmolja och miljö

Oljepalmer odlas ofta på mark där det tidigare vuxit skog. När regnskog avverkas och marken sedan odlas frigörs stora mängder växthusgaser. När så sker har palmolja betydligt större påverkan på klimatet än raps- och olivolja. Det finns i dag en del certifierade oljepalmsodlingar där odlingen sker på ett mer hållbart sätt, men de är fortfarande få.


Läs mer om matfett på Livsmedelsverkets webbplats

Visste du ...

... att mycket av oljepalmsodlingen sker på mark som har varit regnskog? Det påverkar både klimat-, växt- och djurliv negativt.

... att smör orsakar större utsläpp av växthusgaser än raps- och olivolja? Det beror bland annat på att smör kommer från kor som släpper ut stora mängder metangas.