Minskad konsumtion av kött och charkprodukter

Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest. Därför kan det få stor effekt om du minskar på köttportionerna eller byter ut några rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska alternativ.

Kött är en av våra viktigaste järnkällor och en bra källa till protein, men ur hälsosynpunkt finns det inga skäl att äta så mycket kött som vi gör idag. För hälsans skull är det bra att dra ner på rött kött och chark eftersom det kan minska risken för tjock- och ändtarmscancer. Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm ren och vilt. Det är alltså inte om köttet är genomstekt eller rött i bemärkelsen blodig som har betydelse. Livsmedelsverkets råd är att inte äta mer än 500 gram i veckan och att endast en mindre del av det är chark.

För miljön är det viktigt att begränsa den sammanlagda köttkonsumtionen och att välja kött som producerats med omsorg om miljö och djurskydd. Köttets miljöpåverkan är stor och omfattar både klimat, övergödning och biologisk mångfald. Köttproduktionen globalt sett står till exempel för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt kan köttproduktion ha positiva miljöeffekter. I skogrika länder som Sverige bidrar betande djur till ett rikt odlingslandskap och till att naturbetesmarker hålls öppna. Det gynnar många hotade arter som är beroende av att dessa marker inte växer igen.

I jämförelse med andra länder ligger svensk köttproduktion bra till när det gäller djuromsorg, användning av antibiotika och klimatpåverkan. Antibiotikaanvändningen i Sverige är lägst i EU, vilket minskar risken för antibiotikaresistens. Gris och kyckling bidrar inte nämnvärt till ett varierat odlingslandskap eller biologisk mångfald.

Ur hälsosynpunkt är det bra att ersätta en del rött kött med fågelkött. Ur miljösynpunkt är det ännu bättre att ersätta en del av köttet med vegetabiliska livsmedel som rotfrukter, grönsaker, bönor, ärter och spannmålsprodukter.

Läs mer om kött på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer i Köttguiden – WWF:s konsumentguide för mer hållbara val