Miljöpåverkan från frukt och grönt

För hälsan är det bra att äta 500 gram frukt och grönt per dag. Frukt och grönt innehåller fibrer, vitaminer och andra skyddande ämnen. Grova grönsaker och baljväxter, som bönor och linser, är extra värdefulla tack vare att de är så näringsrika.

Frukt, bär, grönsaker och baljväxter har mycket olika miljöpåverkan beroende på hur och var de odlas och hur ömtåliga de är. Grova, tåliga grönsaker – som rotfrukter, vitkål, blomkål och lök – odlas ofta på friland och påverkar därför klimatet mindre än grönsaker som odlas i växthus. Grova grönsaker kan också lagras längre utan att bli dåliga än ömtåliga grönsaker som tomat, sallad och gurka.

Frukt, bär och grönt som inte har besprutats så mycket eller inte alls, till exempel ekologiska alternativ, bidrar till en giftfri miljö. Svenska växthusodlade grönsaker har idag lägre klimatpåverkan än tidigare eftersom förnybara bränslen används i allt högre grad. Odling i växthus innebär ofta att det krävs betydligt mindre mängd växtskyddsmedel än vid odling på friland.

Längre transporter orsakar ofta större utsläpp av växthusgaser än korta, men även transportsätt har betydelse. För klimatet är det därför bra med frukter, bär och grönsaker som har fraktats ”transportsnålt”.

Läs mer om frukt, bär och grönsaker på Livsmedelsverkets webbplats

Visste du …

… att känsliga frukter och grönsaker som snabbt blir dåliga, som bär, färska bönor eller sockerärter, ofta transporteras med flyg om de ska fraktas långt? Det gör att klimatpåverkan blir mycket stor.

… att frukt och grönt är de livsmedel vi slänger mest av? Man kan minska matsvinnet genom att förvara dem rätt, så att de håller längre, och inte köpa mer än man hinner använda.

… att bönor, ärter och linser har jämförelsevis låg miljöpåverkan.

… att torkade bönor, linser och ärter (samt konserver av dessa) kan förvaras i rumstemperatur och drar mindre energi i transporter och förvaring.