Fisk från havet ska vara spårbar

Enligt lagstiftning i EU finns krav på att fisk som fångats eller odlats i havet ska kunna spåras så att det ska vara lätt att se var fisken du köper kommer ifrån.

Kraven för spårbarhet gäller för fisk, skaldjur och alger som är av livsmedelskvalitet oavsett om de är färska, frysta, råa, kokta, rökta eller saltade. Däremot omfattas inte produkter med beredd fisk i som exempelvis fiskpinnar eller inlagd sill. 

De ökade kraven på spårbarhet av fisk med EU-ursprung är reglerat i EU-lagstiftning och gäller i alla medlemsstater. För att fisken ska kunna spåras delas den in i partier som får en märkning. Varje försäljning av ett parti ska sedan rapporteras in. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som tar emot sådan rapportering.   

Vanliga frågor och svar om spårbarhet för fisk på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Om ursprungsmärkning av bland annat fisk på Livsmedelsverkets webbplats