Råd för en kemikaliesmart vardag

Att köpa begagnad textil istället för ny och att vara noga med att varor du handlar på nätet är tillverkade för att få säljas i EU är två exempel på hur du kan minska på kemikalierna. Här får du fler tips som kan hjälpa dig att göra medvetna kemikaliesmarta val i din vardag.

Varor som du kan köpa på nätet

Det finns ett stort utbud av varor på nätet, till exempel textilier, leksaker och elektronik. Om du beställer något via nätet, direkt från en leverantör utanför EU, omfattas den varan inte av samma lagkrav som varor i EU. Det innebär att varan kan innehålla kemiska ämnen som är förbjudna i EU, eftersom de kan innebära risker för hälsa och miljö. När du handlar varor över nätet, eller på semestern i ett land utanför EU, är det därför tryggast att endast handla sådant som är tillverkat för att kunna få säljas i EU.

Läs mer om att handla på nätet 

Din rätt att få information när du handlar

När du handlar varor i EU har du som privatperson rätt att få information om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Listan kallas kandidatförteckningen. Om du frågar efter denna information, ska den som säljer varan kunna tala om ifall den innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har frågat efter informationen.

Det här bladet kan du använda för att lättare kunna ställa din fråga. Skriv ut, fyll i och ta med till butiken

Läs mer om kandidatförteckningen

Köp av textilier 

Kemikalier används för att framställa textilier. Vissa kemikalier kan också finnas i de färdiga tygerna för att ge exempelvis färg, flamskydd och impregnering. Ibland tillsätts särskilda kemikalier för att kläderna inte ska bli skrynkliga eller mögla under långa transporter. En del kläder innehåller bakteriedödande medel för att motverka dålig lukt. Det är bra för miljön att handla begagnad textil istället för ny. I begagnad textil har överskottsfärg, och många andra kemiska ämnen som används vid tillverkningen av textil, redan tvättats ur. Det är bra att tvätta nya textilier som ska användas närmast huden, till exempel kläder och bäddtextil, innan du använder dem för första gången.

Läs mer om textilier och miljön

Undvik antibakteriellt behandlade varor

Allt fler varor behandlas med kemiska ämnen för att minska till exempel bakterietillväxt och dålig lukt. Det kan handla om allt från kläder och skärbrädor till kattsand och toalettsitsar. På varan kan det till exempel stå "behandlat mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection", "antimicrobial". Men de antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis ut i sköljvattnet redan vid de allra första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Ämnena misstänks också kunna bidra till den ökande antibiotikaresistensen i samhället. Därför är det bättre att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen. 

Använd varor som de är tänkta att användas

Om du använder varor som de är tänkta att användas minskar du risken för att du får i dig farliga kemiska ämnen. Till exempel är det inte lämpligt att ett barn suger på nycklar eller mobiltelefoner, eftersom barnet då kan få i sig farliga kemiska ämnen som bly och flamskyddsmedel. Om det redan har hänt är det bra att komma ihåg att några enstaka tillfällen sällan spelar någon roll.    

Leksaker är ofta säkrare för barnen än andra saker

Leksaker är ofta säkrare för barnen att leka med än andra saker, eftersom det finns särskilda regler för leksaker som tar hänsyn till barnen. Kemikaliereglerna för leksaker förbjuder fler ämnen än reglerna för andra saker. År 2013 skärptes kemikaliereglerna för leksaker. Därför är nyare leksaker oftast säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker. 

Mer om barn och kemikalier

Ventilation och dammtorkning

Mjukgjord plast, nya byggnadsmaterial, TV-apparater och en del annat i ditt hem kan innehålla små mängder farliga kemiska ämnen. Ofta finns ämnena där för att ge varan en viss egenskap eller funktion, som till exempel färg eller flamskydd. I en TV finns exempelvis flamskyddsmedel som ska hindra TV:n från att börja brinna om den blir för varm. När du använder varor, eller bara i samband med att de åldras, kan kemiska ämnen lämna varan och hamna i den omgivande luften och i dammet. Det är mycket små mängder som lämnar en enskild vara. Ju fler saker du har i ditt hem desto fler kemiska ämnen kan komma ut i inomhusluften. God ventilation minskar mängden kemiska ämnen i inomhusluften. På Boverkets webbplats finns rekommendationer för luft och ventilation i bostäder. Eftersom barn är särskilt känsliga mot farliga kemiska ämnen kan det vara bra att hålla dammet borta från golv där små barn kryper och leker.

Rekommendationer för luft och ventilation finns på Boverkets webbplats

Miljömärkning av varor

Om en vara är miljömärkt kan det innebära att varan är fri från rester av vissa kemikalier, men eftersom det finns olika miljömärkningar som ställer olika höga krav är det bra att ta reda på vad märkningen står för. 

I Märkningsguiden får du kortfattad information om några av de vanligaste märkningarna

Fick du svar på din fråga?