Nanomaterial och nanoteknik

Antalet nya produkter med nanomaterial på marknaden ökar, men kunskapen om hur människa och miljö påverkas är fortfarande liten.

En nanometer är en miljondels millimeter, eller en miljarddels meter. Nanomaterial kan antingen vara helt nya kemiska strukturer eller redan välkända kemiska strukturer fast i mindre storlek. Nanomaterial kan på grund av sin ringa storlek få helt andra egenskaper och funktioner. Nanoteknologi handlar om att bilda och använda dessa små strukturer.

Produkter med nanomaterial

Nanoteknik används inom de flesta tekniska områden. Det handlar om allt från lövtunna handdatorer till revolutionerande DNA-forskning. I de flesta elektronikprodukter finns idag nanomaterial. Det finns också i ytbehandlingsmaterial som används på bilar, stekpannor och skidkläder samt i vissa krämer och smink.

Läs mer om nanopartiklar i kosmetika produkter på Läkemedelsverkets webbplats

Förekomst av nanomaterial/partiklar i livsmedel är mycket liten. Några få ämnen är godkända i livsmedelsförpackningar, andra förekommer i kosttillskott.

Risker för människor och miljö

Nanomaterialets extremt lilla storlek innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper än ämnet i sin vanliga form. Det kan innebära ökade risker för människor och miljö. Kunskaperna om riskerna med nanomaterial är begränsade. Flera myndigheter i Sverige följer utvecklingen och arbetar för att ta fram mer kunskap om riskerna.

Mer om nanomaterial på Kemikalieinspektionens webbplats