Minska risken för olyckor med kemikalier

Här får du information om hur du kan förebygga och minska risken för olyckor med kemikalier i ditt hem.

Olyckor orsakade av kemiska produkter

Det finns kemiska produkter som kan innebära en risk för allvarliga symptom redan vid minsta stänk i ögat eller mycket liten mängd i munnen eller i andningsvägarna. Olyckor med frätande produkter, som exempelvis 24-procentig ättika eller propplösare, är en vanlig orsak till att barn behöver vårdas på sjukhus på grund av kemikalier. Det händer också att barn kommer åt oljelampor i hemmet och får i sig lampolja, eller att de får i sig tändvätska i samband med grillning. Om en person får i sig lampolja, tändvätska eller liknande kan det lätt glida ner i luftvägarna. Det räcker med små mängder för att få andningssvårigheter. Senare kan en så kallad kemisk lunginflammation utvecklas.

Batterier kan orsaka frätskador i kroppen

Knappcellsbatterier, som kan finnas i exempelvis gratulationskort med ljud, blinkande leksaker, termometrar och klockor, kan orsaka stor skada om ett barn sväljer batteriet och de fastnar i matstrupen eller i mag-tarmkanalen. Om batteriet fastnar kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnan.

Om olyckan är framme

När det är brådskande, ring 112.
I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på 010-456 67 00. När du ringer till Giftinformationscentralen får du prata med specialutbildade apotekare. De kan ge råd och svara på allmänna och förebyggande frågor om farliga kemiska produkter. Giftinformationscentralen är öppet dygnet runt, alla dagar.

Om märkning av kemiska produkter

Se informationsfilmen om barn och tändvätska (1 min)

Läs om barn och kemikalier

Om olyckor med kemikalier på Giftinformationscentralen

Mer om kemikalier på kemikalieinspektionens webbplats