Din rätt att få information om kemikalier i varor

Du har alltid rätt att få veta om en vara innehåller något särskilt farligt ämne. Den som säljer varan ska lämna informationen till dig inom 45 dagar.

Du har som konsument rätt att få information om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Om du begär det, ska den som säljer varan kunna tala om ifall varan innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen.

Mer information på Kemikalieinspektionens webbplats