Använda och förvara kemikalier

Varje år skadas barn och vuxna av kemiska produkter på grund av att de inte används och hanteras på rätt sätt.

Mer om märkning och farosymboler på Kemikalieinspektionens webbplats

Läs mer om hur du slänger soporna på rätt plats på sopor.nu - Sveriges avfallsportal

Tipsa om sidan