Kemikalier i textil

Kemikalier används när textilier produceras och en del stannar även kvar i textilen då du ska använda den. Ofta tvättas plagg innan försäljning, men tvätta dem för säkerhets skull själv innan användning.

En kartläggning som Kemikalieinspektionen gjort visade att mer än 2 400 kemiska ämnen används i textilproduktion, varav 368 anses kunna utgöra en möjlig fara för människors hälsa. EU-lagstiftningen innebär en begränsning av vilka farliga ämnen som får ingå i textilier och krav på information om vissa farliga ämnen.

Rapporten om kemikalier i textilproduktion finns att hämta här

Informationsplikt

EU:s kemikalielagstiftning innebär att de som säljer produkter ska informera om vissa ämnen i produkten som kan vara farliga. Du kan därför fråga försäljaren om produkten innehåller mer än 0,1 procent (vikt) av något av ämnena på EU-listan. Du ska då få svar inom 45 dagar.

Mer information på Kemikalieinspektionens webbplats

Barn mer känsliga

Det är extra viktigt att vara vaksam på textilier som används av barn eftersom de är mer känsliga för olika kemiska ämnen. Barn andas snabbare, dricker och äter mer i förhållande till sin kroppsstorlek samtidigt som många av kroppens system utvecklas.

Läs mer om barn och kemikalier

Påverkan på miljön

Utsläppen från textilproduktionen drabbar framförallt lokalbefolkningen och den lokala miljön i form av förorenat vatten och förstörd odlingsmark.

Påverkan på miljön av textiltillverkning kan vara hundratals gånger större i länder med dålig kemikaliekontroll och bristande miljölagstiftning än inom EU. Tyvärr finns brister i de flesta textilproducerande länder. Det är därför svårt att som konsument bedöma produkters miljöpåverkan utifrån att enbart titta på produktionsland. Dessutom kan ett plagg som är märkt med ”Made in Bangladesh” ha bomull från Kina, som sedan vävts i Indien för att till sist sys till ett färdigt plagg i Bangladesh.

Mer om kemikalier i kläder och andra textilier på Kemikalieinspektionens webbplats

Hjälpte artikeln dig?