Användning av textilier

En del av miljöpåverkan från textil sker när de används. Tvätt, strykning och torktumling drar bland annat vatten och elektricitet och innebär användning av tvättmedel med kemikalier.

Små textilpartiklar lossnar från textilier vid användning och tvätt och följer med tvättvattnet till reningsverken där merparten omhändertas, men en mindre mängd partiklar når hav, sjöar och vattendrag. Vanliga syntetmaterial som polyester och akryl ger upphov till små mikropartiklar av plast som inte bryts ner i naturen. Mikroplastpartiklarna kan ätas av plankton och fisk, vilketkan påverka fisken negativt, och partiklarnatas på så vis upp i näringskedjan. Mikroplastpartiklar från textiler utgör en del av de mikroplaster som hittas i världens hav. Så mycket som 1 900 partiklar kan frigöras från ett plagg under tvätt.

Dessa föroreningar av mikroplastpartiklar i haven utgör ett växande hot mot djurlivet i havet, och i förlängningen även mot människors hälsa. Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag identifierat viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikroplaster till havet. Uppdraget redovisades den 2 juni 2017.

Läs Naturvårdsverkets redovisning till regeringen

Läs mer om Naturvårdsverkets uppdrag för att minska mikroplast i haven

Hjälpte artikeln dig?