Produktionsvillkor i andra länder

Hur du konsumerar och vilka varor du väljer att köpa har betydelse för miljö, människor, djur och förhållanden både nära dig och runt om i världen. Som konsument kan du påverka genom att ställa frågor och välja varor som är tillverkade på ett schysst sätt.

Dina frågor och dina val är viktiga! Ta reda på om det du köper har haft en negativ påverkan på dem som producerat, transporterat eller sålt dem.

Många varor är producerade med hjälp av många olika leverantörer och med dagens gränslösa handel kan det vara svårt att ha kontroll på alla led. Både privata företag och offentliga aktörer har ett ansvar att ta reda på hur deras varor är producerade. Som konsument kan du också vara med och påverka.

Tips på frågor att ställa när du handlar:

  • I vilket land är produkten tillverkad?
  • Ser ni några risker med produktionen av era produkter?
  • Var kan jag ta reda på mer om hur ni arbetar med social hållbarhet/goda arbetsvillkor?
  • Vilka märkningar och certifieringar använder ni?

Social hållbarhet

Det som kallas för social hållbarhet hänger tätt ihop med ekonomiska och miljömässiga förhållanden. Det handlar om att de som odlar och framställer råvaran eller bearbetar, transporterar och säljer varan ska ha schyssta villkor när det gäller arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Ofta påverkas även miljön och i förlängningen klimatet negativt där de mänskliga rättigheterna kränks. Det kan handla om att fabriker smutsar ned vatten och odlingsmark med utsläpp eller att ursprungsbefolkning utnyttjas eller tvingas bort från mark de brukat. Korruption är ofta vanligt i de regioner där rättigheter kränks och vinsterna från produktionen kan bidra till att finansiera olika konflikter.

Ett sätt att ta reda på om varan håller måttet kan vara att leta efter rättvisemärkningar, till exempel i Märkningsguiden.

Ta hjälp av Märkningsguiden

Produktionskedjan

Alla produkter har en produktionskedja och den kan vara mer eller mindre komplex och svår att följa. Men varför är den intressant att ha koll på? Jo, det är vanligt att flera led i kedjan är fulla av oschyssta förhållanden.

Kanske lever fabrikens arbetare under slavliknande förhållanden. Kanske tvingas de jobba i en farlig arbetsmiljö utan skydd och säkerhet. Kanske rinner det ut mängder av giftiga kemikalier i miljön. Det kan också vara så att produkten inte tillverkas enligt de regler och standarder som gäller i Sverige och EU. I värsta fall innebär det att den är giftig eller farlig att använda.

Illustration av produktionskedja

Risker med billiga produkter på nätet

Många lockas av att handla billigt från webbutiker som säljer varor direkt från fabriker, till exempel i Asien. För att kunna hålla priserna nere brister många tillverkare i både arbetsrättsliga villkor och att följa miljökrav. Förutom att vi, genom att köpa dessa varor utan att kontrollera hur de framställts, bidrar till att mänskliga rättigheter kränks kan det också medföra en säkerhetsrisk för dig som handlar varorna.

Produkterna kanske inte uppfyller de säkerhetskrav vi har inom EU. Varor som är tillåtna att säljas i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige. Det kan bero på att de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen eller inte uppfyller andra säkerhetskrav.

Exempel på förbjudna ämnen som kan finnas i importerade varor är:

  • bly och kadmium i smycken
  • vissa mjukgörare, ftalater, i mjuka plastleksaker
  • vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronikvaror.

Om du handlar från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Kolla med företaget vad som gäller om du ångrar ditt köp eller behöver klaga och reklamera.

Vill du ta reda på mer om hur arbetare har det runt om i världen?

Det finns många organisationer och offentliga aktörer som samlar information om arbetsrättsliga villkor och som bevakar mänskliga rättigheter och korruption att ta del av. Här är ett urval:

Regeringskansliet

Amnesty International

United Nations Human Rights Council

Freedom House

Human Rights Watch

Save the children's resource centre

Swedwatch

Transparency International

International Labour Organization