Tillbaka till sökresultat

Skyddad geografisk beteckning

Skyddad geografisk beteckning är ett namn som får registreras för en produkt som kommer från en viss ort eller region eller ett visst land, har särskild kvalitet, rykte eller andra egenskaper som till största del beror på det geografiska ursprunget och som i minst ett led produceras i det avgränsade geografiska området.

För skyddade geografiska beteckningar räcker att antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats. Skyddad geografisk beteckning är en EU-gemensam märkning och reglerna för märkningen är framtagna av EU-kommissionen.

Mer information

Läs mer om skyddad geografisk beteckning på Livsmedelsverkets webbplats

Produktområden

Livsmedel Frukt och grönt Mejeriprodukter Övrigt

Märkestyp

Ursprung

I Märkningsguiden förklarar vi vad olika märken betyder. Guiden värderar inte märken och den innebär heller inte något godkännande eller någon rekommendation från Konsumentverkets sida. Mer om Märkningsguiden