Tillbaka till sökresultat

Naturbeteskött

Naturbeteskött är en certifiering som visar att köttet kommer från djur som betar på svenska naturbetesmarker. Naturbetesdjur betar på marker som aldrig plöjs eller skördas. Soja är inte tillåtet i uppfödningen.

Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som arbetar för att stimulera till ökad produktion och konsumtion av certifierat Naturbeteskött i Sverige.

Mer information

Mer om märket på Naturbetes webbplats

Produktområden

Livsmedel Kött

Märkestyp

Miljö och hållbarhet

I Märkningsguiden förklarar vi vad olika märken betyder. Guiden värderar inte märken och den innebär heller inte något godkännande eller någon rekommendation från Konsumentverkets sida. Mer om Märkningsguiden