Tillbaka till sökresultat

Det överkorsade axet

Svenska Celiakiförbundets märkning för produkter som ska vara säkra att äta för dem som inte tål gluten. Produkterna kontrolleras regelbundet av förbundet så att de inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden. Märket är framtaget tillsammans med 31 andra europeiska celiakiförbund. 

Mer information

Mer om Det överkorsade axet på Svenska Celiakiförbundets webbplats

Produktområden

Livsmedel Övrigt

Märkestyp

Hälsa

I Märkningsguiden förklarar vi vad olika märken betyder. Guiden värderar inte märken och den innebär heller inte något godkännande eller någon rekommendation från Konsumentverkets sida. Mer om Märkningsguiden