Engångsbatterier eller uppladdningsbara batterier

Uppladdningsbara batterier spar både pengar och miljö, men kan inte användas i alla batteridrivna varor.

Vanligtvis pratar man om två grupper av batterier; engångsbatterier och uppladdningsbara batterier. Uppladdningsbara batterier spar både pengar och miljö, men kan inte användas i alla batteridrivna varor.

Vissa batterier kan innehålla farliga ämnen som kadmium och kvicksilver, men dessa är helt förbjudna i EU från 2015.

Uppladdningsbara batterier spar miljön

Uppladdningsbara batterier är ofta ett bra sätt att både spara pengar och miljö, framförallt om de används i energislukande produkter. Men det kan vara svårt att själv välja batterityp, eftersom produkter ofta är byggda för en viss sorts batteri. I en del produkter går det inte att använda uppladdningsbara batterier eftersom de har en lägre spänning, 1,2 volt, jämfört med vanliga batteriers 1,5 volt.

När det finns fler produkter av samma typ, men med olika batterier har du möjlighet att välja uppladdningsbara och utbytbara batterier. En vanlig typ av uppladdningsbara batterier är NiMH (nickelmetallhybrid) som ersatt nickel-kadmium (NiCd) batterier. De har vad som kan beskrivas som en minneseffekt och måste laddas ur helt innan de laddas på nytt. Om de inte laddats ur helt minskar användningstiden nästa gång de används och batteriet ”tror” att det är urladdat trots att det finns energi kvar. För att komma runt det bör du välja en batteriladdare som automatiskt laddar ur batteriet innan laddningen startar. Detta gäller inte för Litium-jon (Li-ion) batterier, som tvärtom slits snabbare om de laddas ur helt.

Viktigt att återvinna

Bilbatterier som innehåller stora mängder bly och frätande syra är extra viktiga att återvinna. De kan du lämna där du köper nya bilbatterier. Andra batterier ska du lämna till återvinning på kommunens återvinningscentraler, miljöstationer eller i butiker.

Mer information om olika batteriers miljöpåverkan finns på webbplatsen batteriatervinningen.se