Återanvändning av plastkassar

Plastkassar är energikrävande att tillverka och är en källa till nedskräpning. Det är också ett stort resursslöseri att bara använda dem en gång. Men du kan lätt minska din användning av plastkassar.

Från den 1 juni 2017 ska du som konsument få information när du köper eller får en plastkasse. Alla som skänker eller säljer plastkassar ska informera konsumenter om plastkassens miljöpåverkan, syftet med en minskad förbrukning och åtgärder man kan vidta för att minska förbrukningen. 

Målet är att minska antalet plastkassar till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar år 2025. I EU används för närvarande i genomsnitt 198 plastkassar per person och år.