Musik, film och dataspel ur ett hållbarhetsperspektiv

Digital distribution är praktisk och kräver ingen fysisk transport. Däremot är det inte självklart att miljönyttan är större för digitala medier eftersom det går åt el för nedladdningen.

Vid digital distribution går det åt el för nedladdningen. Inte bara på din egen mobil eller platta utan även på de servrar som filmen eller musiken finns på. För stora filer, till exempel spel, kan det leda till färre utsläpp att köpa en box med skivor än att ladda hem spelet. Dock saknas ofta möjlighet att återvinna skivor, vilket gör återanvändning viktigare.

Begagnathandel för data- och TV-spel är stor i butiker och på nätet, vilket är praktiskt och resurseffektivt. Flera företag rustar också upp gamla spelkonsoler och säljer med garanti.

Musik och film blir allt vanligare att strömma, alltså att det spelas upp samtidigt som det laddas hem. Att strömma leder även det till betydligt högre elanvändning än att ladda hem en fil en gång.

För äldre musik finns gott om skivaffärer för begagnathandel.