Kollektivtrafik istället för egen bil

För transporter är det bästa fordonsalternativet att dela fordon med så många som möjligt. Det kan du göra genom att använda kollektivtrafik som bussar och tåg. För både korta och långa sträckor påverkar de miljön betydligt mindre än biltrafik. Det minskar också trängsel och behov av parkeringsplatser.

Att gå eller cykla är praktiskt för kortare sträckor. I flera städer finns idag lånecyklar. Som komplement till kollektivtrafiken finns förstås också taxi.

Dela på bil spar både pengar och miljö

Att äga en bil kostar mycket pengar och kräver en del tid för service, underhåll och besiktning. Därför blir det alltmer populärt att dela på bilar genom bilpooler, bilkooperativ, samåkning och privat uthyrning. Skillnaden mellan bilpooler och bilkooperativ är att bilpoolen är ett företag som säljer tjänsten transport, medan bilkooperativ betyder delat ägande av ett antal bilar. Den främsta fördelen är att det blir billigare för den som inte behöver bil så ofta, samt att underhåll och service sköts av någon annan.

Mer om bilpooler

Läs mer om hur du reser mer hållbart

Vissa tillverkare av elbilar hyr ut batterier till sina bilar för att underlätta för bilköparna. Batteriet har kortare livslängd än bilen och företaget vill kunna ge bra service samt kunna återvinna batteriet när det är utslitet.